Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Yrityksen kerrottava verkkosivuillaan ja vakiosopimusehdoissaan kuluttajille riidanratkaisuelimestä

18.02.2016 I JÄSENUUTISET

Elinkeinonharjoittajien on nykyisin pidettävä verkkosivuillaan ja vakiosopimusehdoissaan kuluttajien saatavissa tieto sellaisesta riidanratkaisuelimestä, joka käsittelee kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä riita-asioita. Verkkosivuilla ja vakiosopimusehdoissa on annettava myös tieto riidanratkaisuelimen verkkosivuosoitteesta. Tieto riidanratkaisuelimestä ja sen verkkosivuosoitteesta on annettava kuluttajalle helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi.

Velvoite perustuu kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevaan direktiiviin, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa EU-jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä. Direktiivi on tullut kansallisesti täytäntöön 9.1.2016 mennessä.

Matkailu- ja ravintola-alalla tuomioistuimen vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin on tavallisesti kuluttajariitalautakunta. Koska se voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan, yritysten kannattaa ohjeistaa kuluttajaa olemaan yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan ennen kuluttajariitalautakuntaa.

Esimerkki verkkosivuilla annettavasta tiedosta tai vakiosopimusehdosta, jolla elinkeinonharjoittaja täyttää tiedonantovelvollisuutensa:

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Yrityksen on myös myöhemmin neuvottava mahdollisessa riitatilanteessa kirjallisesti kuluttaja-asiakasta olemaan yhteydessä kyseiseen riidanratkaisuelimeen, jos asia ei ole neuvotteluissa ratkennut. Sähköpostia voi pitää kirjallisena muotona.

Velvoite ei koske kahden elinkeinonharjoittajan välistä kauppaa eli sellaisten yritysten markkinointia, joka suuntautuu vain toisille yrityksille. Tieto riidanratkaisuelimestä on sisällytettävä vain niiden yritysten verkkosivuille, jotka suuntaavat markkinointinsa kuluttajille.

Verkkokaupat ja ODR-foorumi

Verkkokauppojen on lisäksi laitettava verkkosivuilleen linkki ODR-foorumiin (http://ec.europa.eu/odr) 15.2.2016 lukien. Verkkokauppaa harjoittavan yrityksen on myös mainittava verkkosivuillaan sähköpostiosoitteensa, jota kuluttaja voi käyttää ODR-foorumilla saadakseen asiansa käsittelyyn siihen soveltuvassa riidanratkaisuelimessä.

ODR-foorumi on Euroopan komission verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi, jolle on koottu yhteen kaikki eurooppalaiset riidanratkaisuelimet. Palvelu toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Kuluttaja voi ODR-foorumin kautta viedä verkkokaupassa tehtyä kauppaa koskevan riitansa riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi, jos elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja eivät pääse keskenään sovintoon.


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum