Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Yksityistä turvallisuusalaa koskeva kokonaisuudistus: MaRa esittää, että hiihtokeskuksille annetaan jatkossa oikeus asettaa järjestyksenvalvojia rinnealueelle

04.06.2014


Hallitus on antanut keväällä esityksen eduskunnalle yksityisistä turvallisuuspalveluita koskevaksi laiksi. Lakiesitys on parhaillaan eduskunnan valiokuntien käsittelyssä. MaRa on pyytänyt päästä kuultavaksi eduskunnan hallintovaliokuntaan. Lisäksi MaRa on antanut kirjallisen lausunnon eduskunnan perustuslakivaliokunnalle järjestyksenvalvojan asettamisoikeuden laajentamisesta hiihtokeskuksiin. Alta löydät MaRan kantoja valmisteilla olevaan lakiehdotukseen.

Järjestyksenvalvontatoiminnan luvanvaraistaminen

Lakiehdotuksen keskeisin sisältö on järjestyksenvalvontatoiminnan muuttaminen luvanvaraiseksi. Tällä hetkellä vain vartioimisliiketoiminta on ollut luvanvaraista.

Ehdotuksen mukaan järjestyksenvalvontayritysten toiminta saatettaisiin luvanvaraistamisella kattavan valvonnan piiriin. Näin voitaisiin kitkeä harmaata taloutta, estää kilpailutilanteen vääristyminen ja vähentää turvattomuutta esimerkiksi ravintoloissa.

Luvanvaraistaminen ei koskisi omajärjestyksenvalvontaa eikä yleisötapahtumien järjestyksenvalvontaa

Poikkeuksen luvanvaraistamisesta muodostaisi niin sanottu omajärjestyksenvalvonta sekä järjestyksenvalvonta yleisötapahtumissa. Omajärjestyksenvalvontaa harjoittaa esimerkiksi ravintolayritys, jolla on oma työsuhteinen järjestyksenvalvoja. Jos ravintola ulkoistaa järjestyksenvalvonnan toiselle yritykselle, tulee järjestyksenvalvontapalveluja tarjoavalla yrityksellä olla yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupa. Elinkeinoluvan hakeminen koskee myös toiminimiä, jotka tarjoavat järjestyksenvalvontapalveluita: tältä osin hallituksen esitys on muuttunut lausunnolla olleessa luonnoksesta.

Yleisötapahtumia kuten festivaaleja luvanvaraistamista koskeva sääntely ei koskisi. Hallituksen esitys on siten lieventynyt yleisötapahtumien osalta lausunnolla olleesta esityksestä, jossa elinkeinoluvan hakemisesta olisi vapautettu vain yleishyödylliset yhteisöt.

Järjestyksenvalvonnan luvanvaraistamiseen liittyvät syyt eivät puolla sitä, että järjestyksen-valvontapalveluiden tarjoamista koskevaa sääntelyä tulisi kiristää yleisötilaisuuksien osalta. Hallituksen esityksessä oleva malli turvaa yleisötilaisuuksien järjestämisen myös jatkossa. Yleisötilaisuuden järjestäjä voi jatkossa hankkia yleisötilaisuuteen järjestyksenvalvontapalveluita muiltakin kuin turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoita. Luvanvaraistaminen olisi vaikeuttanut huomattavasti järjestyksenvalvojien saamista yleisötilaisuuksiin.

MaRa katsoo, että hallituksen esitykseen sisältyvä luvanvaraistamista koskeva sääntely omajärjestyksenvalvontaa ja yleisötilaisuuksia koskevin rajauksineen on perusteltu.

Järjestyksenvalvojien asettaminen hiihtokeskuksiin

MaRa ja Suomen hiihtokeskusyhdistys ovat esittäneet lakia valmistelleelle sisäministeriölle, että jatkossa myös hiihtokeskuksiin tulisi voida asettaa järjestyksenvalvojia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut MaRan ehdotusta ja esitti harkittavaksi, että järjestyksenvalvojan asettamisoikeutta koskevan säännöksen luetteloon lisättäisiin liikuntapaikat.

Valitettavasti eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen ei sisältynyt ko. laajentamisoikutta: laajentamisoikeutta esitetään vain yksityistilaisuuksiin sekä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

MaRa on antanut asiasta huhtikuussa kirjallisen lausunnon eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. Siinä on tuotu esille hiihtokeskuksia koskevan asettamisoikeuden perusteet ja pyydetty, että valiokunta ottaa ne huomioon lausuessaan lakiesityksestä hallintovaliokunnalle.

MaRan näkemyksen mukaan myös hiihtokeskuksen toiminnanharjoittajalla tulee olla mahdollisuus ehkäistä erilaisia vaaratilanteita siten, että rinnealueelle asetetaan järjestyksenvalvoja valvomaan järjestystä ja turvallisuutta. Järjestyksenvalvojien asettaminen hiihtokeskukseen kytkeytyisi luontevana osana niin kutsuttuun skipatrol eli rinnepartiotoimintaan. Rinnepartiot ovat toimineet hiihtokeskuksissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja nyt rinnepartiotoiminta on aloitettu myös Suomessa. Koulutettujen rinnepartioiden tehtävänä on neuvoa rinnekävijöitä, ennaltaehkäistä onnettomuuksia, valvoa ja puuttua viihtyisyyttä sekä turvallisuutta vaarantavaan toimintaan ja tarvittaessa antaa ensiapua. Rinnepartiokoulutukseen olisi mahdollista sisällyttää jatkossa myös järjestyksenvalvojakoulutus.

MaRa tulee hallintovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa esittämään, että hallintovaliokunta muuttaisi lakiesitystä siten, että myös hiihtokeskuksille annetaan oikeus asettaa järjestyksenvalvojia hiihtokeskuksen alueelle.

Lain voimaantulo

Yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. MaRa tiedottaa uudesta laista jäseniään, kun lakiesitys on hyväksytty.


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum