Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Yhteistyötä toteuttavia henkilöitä yrityksissä

Yrittäjä tai toimipaikan johtaja on yrityksen yhteyshenkilö

Lähdettäessä kehittämään yhteistyötä oppilaitoksen ja yrityksen välillä on tärkeää, että oikeat henkilöt kohtaavat. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan aloilla on sekä valtakunnallisia ketjuyrityksiä että yksityisiä pk-yrityksiä. Ketjuyrityksessä yhteyshenkilö voi olla joko suoraan toimipaikan johtaja/esimies tai vaihtoehtoisesti keskushallinnon henkilöstöasioista vastaava henkilö. Pk-yrityksissä yhteyshenkilö on useimmiten yrittäjä itse, suuremmissa pk-yrityksissä myös toimipaikan esimies.


Työpaikkaohjaaja on usein yhteyshenkilö TET-jaksolla

Kun opiskelija menee TET-jaksolle yritykseen, on yhteyshenkilö useassa yrityksessä työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaaja on yrityksen edustaja, alansa ammattilainen, jonka tehtävänä on tukea yritykseen oppilaitoksesta tulevan henkilön (opiskelijan tai opettajan) oppimista ja perehdyttää hänet yrityksen toimintatapoihin ja niihin tehtäviin, joita TET-jakson aikana tehdään.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry suosittelee, että jokaisella työpaikalla olisi työpaikkaohjaajan tehtäviin nimetty ja koulutettu henkilö. Työpaikkaohjaajakoulutus ja TET-jaksojen ohjaaminen tarjoavat työpaikkaohjaajalle hyvän mahdollisuuden myös omaan oppimiseen ja oman työn sekä työpaikan käytäntöjen tarkasteluun uudesta, tuoreesta näkökulmasta.

Päivitetty 10.08.2015

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake