Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Pelataanko rahapeliautomaateilla jatkossa tunnistautuneena?

Pelataanko rahapeliautomaateilla jatkossa tunnistautuneena?

Arpajaislakia esitetään muutettavaksi niin, että pelaajan olisi aina tunnistauduttava pelatessaan rahapeliautomaatilla liikenneasemalla, ravintolassa, kaupassa tai kioskilla. MaRan mielestä satunnaispelaaminen pitää jättää tunistamisvelvoitteen ulkopuolelle. 

 

Teksti: Kai Massa
Kuva: Timo Niemi

 

RAHAPELIAUTOMAATTEIHIN ehdotettu pakollinen tunnistamisvelvoite aiheuttaisi ison loven rahapelituottoihin ja vähentäisi huomattavasti Veikkauksen kumppaniyrityksille maksettavia automaattien sijoituskorvauksia.  Esitys johtaisi siihen, että moni Veikkauksen edunsaaja jäisi jatkossa ilman riittävää rahoitusta. 

Veikkaus kertoi viime vuonna siirtyvänsä vuoteen 2023 mennessä pakolliseen pelaajan tunnistamiseen rahapeliautomaattipelaamisessa.

Muutosta perusteltiin tarpeella ehkäistä rahapeliautomaattien aiheuttamia peliongelmia. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n keväällä julkaiseman tutkimuksen mukaan rahapeliautomaatteja on eniten sosioekonomisesti haavoittuvilla asuinalueilla.

Sipilän hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti keväällä, että pakollinen tunnistautuminen ulotetaan raha-automaattipelaamiseen mahdollisimman pian 1.1.2021 jälkeen ja viimeistään 1.1.2023.  Sisäministeriö valmisteli pikaisesti lakiesityksen, jossa pelaamiseen tulisi pakollinen tunnistamisvelvoite jo vuoden 2021 alusta. Esitys oli lausunnolla kesällä.

 

Satunnaispelaamista ei tule hankaloittaa

Rahapelaamisesta aiheutuu pelin muodosta riippumatta haittoja ongelmapelaajille, minkä takia arpajaislaissa on kiinnitettävä huomiota myös haittojen ehkäisemiseen.

Suurelta osin rahapeliautomaatilla pelaamisessa on kuitenkin kyse satunnaispelaamisesta, mitä ei tule hankaloittaa nykyisestä. Moni pelaa rahapeliautomaattia muutamilla euroilla ostoskäynnillä, liikenneasemalla asioidessaan tai ravintolassa ajanvietteenä.  Myös merkittävä osa pelituotoista tulee satunnaisilta pelaajilta. Tunnistautumisesta aiheutuvan vaivan takia moni satunnaispelaaja jättäisi pelaamatta, mikä laskisi rahapeliautomaattien tuottoja ja sitä kautta kumppaniyritysten tuloja.   

Veikkaus Oy:n rahapeliautomaateista maksamat korvaukset muodostavat ravintola- ja liikenneasemasektorin yrityksille tärkeän tuloerän.

Rahapeliautomaatteja on yli 2 300 ravintolassa, joissa on yhteensä 4 552 rahapeliautomaattia. Noin 800 liikenneasemalla on kaikkiaan 3 762 rahapeliautomaattia. Tällä hetkellä yksi automaatti tuottaa keskimäärin 2 500–3 000 euroa kuukaudessa, ja kumppanille maksettava noin 15 prosentin summa on 400–500 euroa kuukaudessa eli 4 800–6 000 euroa vuodessa.

Rahapeliautomaateista kertyi viime vuonna tuottoa nettona 590 miljoonaa euroa, josta on vähennetty pelaajille maksetut voitot. Kumppaniyritykset saivat rahapeliautomaateista korvauksia yhteensä 80 miljoonaa euroa.

 

 

Vaikutukset yrityksiin jääneet huomiotta

Veikkaus Oy:n alustavien arvioiden mukaan yksistään tunnistamisvelvoite laskisi rahapeliautomaateista kumppaniyrityksille maksettavia korvauksia 20 miljoonalla eurolla. Jos tunnistamisvelvoitteeseen kytketään pelaamisen rajoituksia, korvaukset laskisivat 27 miljoonalla eurolla ja pahimmassa tapauksessa 45 miljoonalla. Keskimääräinen tuotto per rahapeliautomaatti laskisi huomattavasti: lievimmässä vaihtoehdossa 29 prosentilla ja pahimmassa tapauksessa yli 62 prosentilla.

Pakollinen pelaajan tunnistaminen heikentäisi matkailu- ja ravintola-alan yritysten kannattavuutta. Erityisesti liikenneasemasektorille rahapeliautomaateista saatavat tulot muodostavat tärkeän liiketoiminnan osan ja pakollinen tunnistaminen aiheuttaisi niiden liiketoiminnalle erityistä vahinkoa.

Rahapeliautomaateista saatavien tulojen vähentyminen vaikuttaisi negatiivisesti myös yritysten henkilökuntaan. Tulojen menetys pakottaisi henkilöstökulujen leikkaamiseen ja jopa irtisanomisiin. Esitys asettaisi myös usean yrityksen koko toiminnan jatkuvuuden vaakalaudalle. Erityisesti syrjäseudulla olevien pienten liikenneasemayritysten toimintaa rasittaa heikko kannattavuus, mikä on johtanut ja johtaa toimintojen lopettamiseen usealla paikkakunnalla.

Lakiesitys voimistaisi työllistämisen ja alueellisten palveluiden saatavuuden kannalta hyvin negatiivista kehitystä.

 

Satunnaispelaaminen tunnistamisvelvoitteen ulkopuolelle

MaRa on lausunnossaan vastustanut pelaajan pakollista tunnistautumista. Jos kuitenkin tunnistautumisvelvoite säädetään, siirtymäaika tulee ulottaa vuoden 2022 loppuun asti. Ongelmaton satunnaispelaaminen tulee myös jättää tunnistamisvelvoitteen ulkopuolelle.

Riittävän pitkällä siirtymäajalla Veikkaus voi totuttaa pelaajat tunnistautuneena pelaamiseen. Sillä varmistetaan myös, että kumppaniyritysten toimintaedellytyksiä ei heikennettä hallitsemattomilla muutoksilla. Jos sääntely tulee voimaan liian nopeasti, valtaosaa pelaajista ei pystytä totuttamaan muutokseen. Siitä seuraa rahapeliautomaateista saatavien tulojen huomattava lasku.

Lakiin on säädettävä myös kriteerit tai kynnys, joka sulkee ongelmattoman pelaamisen tunnistamisvelvoitteen ulkopuolelle. Satunnaispelaajien tulee voida jatkossakin pelata esimerkiksi tietty rahamäärä rahapeliautomaatilla ilman tunnistautumista.

Toinen vaihtoehto on kytkeä pakollinen tunnistaminen pelaamiseen käytettyyn aikaan. Tämä ei heikentäisi lakiesityksen tavoitetta puuttua ongelmapelaamiseen mutta takaisi, että ongelmattomasta raha-automaattipelaamisesta kertyvät tuotot vähentyisivät mahdollisimman vähän. •


 

Henri Leinonen, Tamoils Oy: Satunnaispelaamisen kynnyksen oltava matala

Satunnaisten pelaajien tunnistautumisvaatimuksen taloudelliset vaikutukset olisivat matkailu- ja ravintola-alalle merkittävät. Se toisi ison riskin menettää merkittävä siivu tuotoista.

 Rahapeliautomaattien tuotot ovat meille liikenneasemille taloudellisesti erittäin tärkeitä. Omassa yrityksessäni ne ovat vuositasolla merkittävät. Niiden laskiessa yrityksen kannattavuus heikkenee, mikä vaikuttaa suoraan työllisyyteen.

 Pelien tuotoilla rahoitetaan mittavassa määrin yhteiskunnan eri toimintoja, kuten sosiaalisia tukia, urheilua ja hyvinvointia sekä kulttuuria. Mikäli pelituotot vähenevät merkittävästi, monet nykyisin avustuksia saavat jäävät ilman riittävää rahoitusta.

Merkittävä osa pelituotoista tulee satunnaisesti hetken mielijohteesta muutaman kolikon pelaavilta. Satunnaisen pelaamisen tulee olla helppoa ja kynnyksen matala.

 Ongelmapelaajat tunnistautuvat satunnaispelaajia helpommin, koska he haluavat pelata paljon. On varmasti useita tapoja, joilla satunnaispelaajat välttyisivät tunnistautumiselta.

 

 

 

Päivitetty 08.11.2018

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum