Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Pääkirjoitus: Maataloustukea

Alkoholilain vuodesta 2011 jatkunut valmistelu on loppuvaiheessa. Lakiesitys on parhaimmassa tapauksessa hyväksytty jo Vitriinin ilmestyessä. Julkista keskustelua on hallinnut lähes yksinomaan vähittäiskaupoille ehdotettu oikeus myydä 5,5-prosenttisia alkoholijuomia. Myös ravintoloilla olisi oikeus myydä enintään 5,5-prosenttisia juomia asiakkaalle mukaan. Alkoholilakikeskustelussa on jäänyt vähälle huomiolle paljon suurempi periaatteellinen kysymys.

MTK on ajanut voimakkaasti maatiloille uutta tukimuotoa: asiakkaan pitäisi saada tuoda maatilamatkailuravintoloihin omat alkoholijuomat. Maatilamatkailuravintolat olisivat MTK:n esityksen mukaan kokonaan alkoholilain soveltamisen ulkopuolella. Asiakkaat voisivat nauttia niissä Baltian maista tuotuja alkoholijuomia, joita olisi sallittua nauttia ympäri vuorokauden, alaikäis- ja päihtymisvalvontaa ei olisi eikä viranomaisvalvontaakaan.

Se, että MTK ajaa uutta maataloustukea ei ole ihme, mutta se on, että eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta yhtyy MTK:n kantaan ja ehdottaa asiakkaan omien alkoholijuomien sallimista maatilamatkailun tukemiseksi.

MTK on perustellut kantaansa muun muassa seuraavasti: ”Koska luvanvaraisuuden alan laajentamiselle ei ole hallituksen esityksessä julkituotu mitään hyväksyttäviä perusteluja, niin luvanvaraisuuden alan näin voimakas laajentaminen myös matkailu- ja pitopalveluyrityksiin ei voine olla hallituksen tietoinen tavoite. Anniskelulupaa vailla olevien pitopalveluyritysten yksityistilaisuuksina järjestämät juhlatilaisuudet (häät, syntymäpäiväjuhlat yms.) ovat alkoholin tarjoilun osalta toimintamalli, joka ei aiheuta käytännössä mitään haittoja ympäröivälle yhteiskunnalle. Sen sijaan anniskeluravintoloiden toimintaan liittyy valitettavan paljon viranomaistenkin toteamaa harmaata taloutta, häiriökäyttäytymistä ja muita sosiaalisia ongelmia.”

Sen sijaan, että eduskunta alentaisi
alkoholin verotusta ravintoloissa,
maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa ratkaisuksi maatilamatkailuravintoloiden ovien avaamista
Baltiasta tuodulle alkoholille. 

Paitsi että MTK:n kanta nykylainsäädännön sisällöstä on virheellinen, kanta MaRan jäseninä olevien maaseudun anniskeluravintoloiden, hotellien ja kylpylöiden toiminnasta on erikoinen jopa MTK:n kannanotoksi. Valvira toteaa nykyisen alkoholilain sisällöstä seuraavasti: ”Jos pitopalveluyrityksellä on hallinnassaan huoneisto, jossa yritys säännöllisesti harjoittaa maksullista pito- ja juhlapalvelutoimintaa, on kyseessä ravitsemisliike, jossa tapahtuvaan alkoholitarjoiluun pitää hankkia anniskelulupa.”

On siis selvää, että maatilamatkailuravintoloilla tulisi olla nykyäänkin anniskelulupa ja että asiakkaiden omien juomien nauttiminen niissä on kiellettyä. Ongelmana on, että poliisi ei valvo anniskelulainsäädännön noudattamista tehokkaasti maatilamatkailu­ravintoloissa. Anniskeluviranomaiset valvovat puolestaan vain sellaisia ravintoloita, joilla on anniskelulupa.

Harmaan talouden selvitysyksikkö toteaa lausunnossaan, että ”ehdotus loisi toteutuessaan myös mahdollisuuden harmaalle taloudelle, mahdollistaen matkustajatuontina maahan tuotujen valmisteverottamattomien alkoholijuomien päätymisen kaupalliseen tarkoitukseen”.

Edelleen selvitysyksikkö toteaa, että ”esitys asiakkaan mahdollisuudesta nauttia omia alkoholijuomia tilassa, jossa korvausta vastaan on ruokaa ja virvokkeita tarjolla, vaikeuttaisi anniskeluelinkeinon valvontaa ja saattaa vaarantaa vastuullisen yrittämisen ja yritysten yhdenvertaisen kohtelun. Luvanvaraisen elinkeinon toimilupamenettely ei selvitysyksikön näkemyksen mukaan saa muodostua taakaksi tai rasitukseksi kilpailutilanteessa”.

Asiaa ei voi tuon selvemmin sanoa.

Tätä kirjoittaessani ei ole vielä selvää, tekeekö eduskunta päätöksen, joka suosii voimakkaasti maatilamatkailua, mutta aiheuttaa pahoja ongelmia maaseutumatkailulle. Perusongelmana on se, että alkoholi on muun muassa kireän verotuksen johdosta niin kallista ravintoloissa, etteivät asiakkaat halua maksaa sitä.

Sen sijaan, että eduskunta alentaisi alkoholin verotusta ravintoloissa, maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa ratkaisuksi maatilamatkailuravintoloiden ovien avaamista Baltiasta tuodulle alkoholille. Eduskunta ei voi hyväksyä sitä, että lainsäätäjä luo maaseudulle räikeän kilpailun vääristymän anniskeluluvallisten ravintoloiden ja maatilamatkailuravintoloiden välille ja että valtion verotulot sen johdosta laskevat. Eduskunta viestittäisi ratkaisullaan, ettei anniskelulainsäädännöllä ole oikeasti merkitystä.

 

Timo Lappi

Kuva: Pixhill

Päivitetty 01.02.2018

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum