Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Matkustajalle annettava enemmän tietoa matkapaketeista

Matkapalveluyhdistelmiä koskeva laki panee heinäkuun alussa täytäntöön EU:n matka­paketti­direktiivin, jonka mukaan matkustajalle on annettava entistä yksityiskohtaisempia tietoja matkapaketista. Hänelle tulee myös kertoa oikeuksistaan vakiotieto­lomakkeella.

 

Teksti: Sami Hämäläinen

 

UUDEN LAIN mukaisia matkapalveluyhdistelmien käsitteitä ovat matkapaketti ja yhdistetty matkajärjestely.

Matkapaketilla tarkoitetaan vähintään kahden erityyppisen, samaa matkaa varten ostettavan matkapalvelun yhdistelmää. Matkapalveluja olisivat paitsi kuljetus ja majoitus myös autonvuokraus sekä muut matkailupalvelut, kuten pääsyliput eri tapahtumiin.

Yhdistetyssä matkajärjestelyssä elinkeinonharjoittaja auttaa matkustajaa tekemään erillisiä sopimuksia yksittäisten palveluntarjoajien kanssa tai hankkimaan toiselta elinkeinonharjoittajalta täydentäviä lisäpalveluita. Jotta kyseessä olisi yhdistetty matkajärjestely eikä matkapaketti, kukin palvelu olisi valittava ja maksettava erikseen. 

 

Yrityksen tiedonantovelvollisuus laajenee

Matkapalveluyhdistelmiä tarjoavan yrityksen tai yrittäjän tiedonantovelvollisuus laajenee. Matkustajalle on annettava yksityiskohtaisempia tietoja tarjottavista matkapalveluista ja muista matkapakettiin liittyvistä seikoista. Näiden lisäksi matkustajalle on annettava erityisellä vakiotietolomakkeella tiedot matkustajan lakiin perustuvista oikeuksista.

 

Esimerkiksi majoitus ja kuljetus voivat yhdessä muodostaa matkapaketin. (Kuva: Pixhill)

 

Matkustajalle tiedot selkeästi ja näkyvästi

Matkapalveluyhdistelmiä koskevassa laissa on säännökset tiedoista, jotka matkanjärjestäjän ja matkanvälittäjän tulee antaa matkustajalle ennen matkapakettisopimuksen tekemistä. Ennakkotiedot on annettava selkeästi, ymmärrettävästi ja näkyvästi. Kirjallisesti annettavien tietojen tulee olla helposti luettavassa muodossa.

Tiedot on annettava siten, että matkustaja havaitsee ne helposti. Niitä ei saa esimerkiksi sijoittaa paperilla annettavan asiakirjan kääntöpuolelle, elleivät kaikki matkustajalle annettavat asiakirjat ole selvästi kaksipuoleisia. Tietoja ei saa myöskään antaa käyttämällä tekstiä, joka on kokonsa tai värityksensä vuoksi vaikeasti luettava.

Matkustajan tulee saada matkapakettisopimuksesta kaikki tarpeelliset tiedot ennen matkapaketin ostamista ostopaikasta tai -tavasta riippumatta. Sillä ei ole merkitystä, tapahtuuko matkapaketin ostaminen matkapalveluyhdistelmiä tarjoavalta suoraan vai matkanvälittäjältä ja ostetaanko se matkanjärjestäjän fyysisessä myyntipisteessä vai verkkosivuston kautta.

Matkustajalle annettavista tiedoista säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Matkanjärjestäjän tai matkanvälittäjän on matkapakettisopimusta tehtäessä tai ilman aiheetonta viivytystä sopimuksen tekemisen jälkeen annettava matkustajalle jäljennös sopimuksesta tai sopimusvahvistus, joissa mainitaan asetuksessa vaaditut tiedot. Asetuksella säädetään myös matkustajille annettavasta vakiotietolomakkeesta ja sen sisällöstä. •

 

LUE ASIASTA TARKEMMIN MARAN KIRJAUTUMALLA MARAN JÄSENSIVUILLE.

 

Päivitetty 29.06.2018

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum