Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Hotellihuoneiden esteettömyysvaatimukset kiristyvät

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva asetus rakennusten esteettömyydestä kiristää vaatimuksia ja kasvattaa yritysten kustannuksia huomattavasti. Jos yritys on investoimassa uuteen hotelliin tai saneeraamassa vanhaa kohdetta, rakennuslupahakemukset kannattaa jättää ennen vuodenvaihdetta. 

 

Teksti: Kai Massa 
Kuva: Timo Niemi

Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään uusien hotellien huoneista viiden prosentin olevan esteettömiä. Muutaman huoneen boutique-hotelleissa vähintään yhden huoneen on oltava esteetön. 

Esteettömissä huoneissa tulee aina olla normaalia väljemmät wc- ja pesutilat, joista puolet on varustettava apuvälineillä, kuten wc-istuinten käsituilla ja tukikaiteilla, ja muut olisi tarvittaessa varustettava tällaisiksi.

Viiden prosentin määrää perustellaan vammaisten henkilöiden osuudella koko väestöstä ja iäkkäiden määrän kasvulla. MaRan mielestä esteettömien huoneiden todellista tarvetta ei voi laskea esitetyllä tavalla. Perusteluissa on sivuutettu kokonaan esteettömien hotellihuoneiden todellisen tarpeen arviointi ja niiden kysyntä.

Hotellitoimiala haluaa palvella myös toimintarajoitteisia asiakkaita. Uusiin hotelleihin suunnitellaan ja rakennetaan esteettömiä huoneita todellisen käyttötarpeen mukaan. Majoitustoimintaa harjoittavilla yrityksillä on tarkka tieto, kuinka paljon esteettömiä huoneita tarvitaan.

Toimintarajoitteisille suunnattuja huoneita käyttävät lähinnä vain niitä tarvitsevat asiakkaat. Huoneita ei voida tehdä tarvetta enempää, sillä ylimääräiset huoneet olisivat suurimman osan aikaa tyhjillään. Yrityksillä ei ole varaa rakentaa hotellihuoneita, joiden käyttöaste on matala.

MaRa toteaa, että uuden asetuksen vaatimus on esteettömien hotellihuoneiden todellinen kysyntä huomioiden ylimitoitettu ja myös kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellinen. Esimerkiksi 200 huonetta käsittävässä uudessa hotellissa tulisi olla asetuksen vaatimukset täyttäviä esteettömiä huoneita vähintään kymmenen. Todellinen kysyntä on kuitenkin vain murto-osa siitä. Myös yhden esteettömän huoneen minimivaatimus vaikeuttaa pienten, muutamia hotellihuoneita käsittävien boutique-hotellien rakentamista.

Korjausrakentamiseen ja saneerauksiin sovelletaan tarveharkintaa

Asetuksen esteettömyysvaatimukset koskevat uuden rakennuksen rakentamista.  Luvanvaraisessa korjaus- ja saneerausrakentamisessa sekä käyttötarkoituksen muutoksessa asetusta sovellettaisiin siltä osin kuin esteettömyyden parantaminen olisi rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.

Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on keventää esteettömyysvaatimuksia korjaus- ja saneerausrakentamisessa.

Tälläkin hetkellä uusia esteettömyysvaatimuksia on sovellettu korjausrakentamiseen ja saneeraamiseen vain, kun se on katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Uudessa asetuksessa säilyy tarkoituksenmukaisuusharkinta. Perustelumuistiossa esitetään tarkemmin, mitä seikkoja tarkoituksenmukaisuusharkinnassa otetaan huomioon. Uuden sääntelyn vaikutusta nykytilaan verrattuna on kuitenkin tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida.

MaRa toteaakin, että asetuksen vaikutusta korjausrakentamiseen on seurattava. Vanhoja rakennuksia ja liikehuoneistoja on mahdollista saneerata ravitsemis- ja majoitusliikekäyttöön edellyttäen, että saneerauksen yhteydessä sovelletaan järkeviä vaatimuksia tilojen esteettömyyden suhteen. Liian tiukat esteettömyysvaatimukset korjauskohteissa vaikeuttavat ja jopa estävät investointien tekemistä ja sitä kautta työllistämistä.  

Uutta asetusta sovelletaan lain voimaantulopäivästä lähtien vireille tuleviin rakennuslupahakemuksiin. Jos rakennuslupahakemus on laitettu vireille ennen 1.1.2018, sovelletaan siihen vielä vanhoja esteettömyysmääräyksiä. Jos yritys on investoimassa uuteen hotelliin tai saneeraamassa vanhaa kohdetta, rakennuslupahakemukset kannattaa jättää ennen vuodenvaihdetta. •

 

Lue esteettömyysasetuksesta tarkemmin MaRan jäsensivuilta lakiasioiden tietopankista.

Päivitetty 17.12.2018

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum