Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Uusi laki matkapaketeista voimaan ensi vuonna

EU-direktiivin tuomat säännökset koskevat entistä useampaa palveluntarjoajaa, ja myös kuluttajan oikeudet laajenevat. Matkustaja voi peruuttaa matkansa ilman syytä ja hakea korvausta lomanautinnon menetyksestä, jos matkapalveluissa on merkittäviä virheitä. Kuluttajan tulee saada myös entistä yksityiskohtaisempaa tietoa matkasta.

 

Teksti: Sami Hämäläinen
Kuva: Pixhill

 

Valmismatkoja ja matkapaketteja koskevat säännökset muuttuvat ensi vuonna. Taustalla on EU:n matkapaketti­direktiivi, joka tulee saattaa kansallisella tasolla voimaan ensi vuoden alkuun mennessä. Uusia säännöksiä on noudatettava ensi vuoden heinäkuun alusta lukien.

MaRa on ollut mukana oikeusministeriön työryhmässä, joka julkisti matkapakettidirektiivin täytäntöön panemista Suomessa koskevan mietintönsä 13.4.2017. Työryhmä ehdottaa valmismatkalain kumoamista säätämällä uuden lain matkailupalveluyhdistelmistä.

Matkapakettidirektiivi harmonisoi sääntelyn EU:n alueella siten, että jäsenvaltiolla ei ole oikeutta pitää voimassa eikä säätää sellaisia säännöksiä, jotka poikkeavat direktiivistä. Sen vuoksi Suomessakaan ei ole mahdollista säätää direktiivin artikloja laajentavia eikä supistavia säännöksiä.

Matkapaketilla tarkoitetaan vähintään kahden erityyppisen, samaa matkaa varten ostetun matkapalvelun yhdistelmää. Matkapalveluja olisivat paitsi kuljetus ja majoitus myös auton tai muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen vuokraus sekä erilaiset muut matkailupalvelut.

Kokonaan uutta on se, että moottorikäyttöisten ajoneuvojen vuokraaminen on itsenäinen, oma matkapalvelunsa. Muita matkailupalveluja ovat esimerkiksi erilaiset ohjelmapalvelut, pääsyliput tapahtumiin, erilaiset opastetut vierailut, rinnepassit ja urheiluvälineiden vuokraaminen tai kylpylähoidot, jos tällainen palvelu ei ole olennainen osa jotakin edellä mainittua matkapalvelua.

Lain soveltamisala laajenee

Merkittävin muutos voimassa olevaan lainsäädäntöön on lain soveltamisalan laajentuminen. Uusi laki koskisi matkanjärjestäjän etukäteen kokoamien matkapakettien lisäksi esimerkiksi sellaisia matkapaketteja, jotka matkustaja itse kokoaa elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa. Tällöin edellytyksenä kuitenkin on, että palvelut ostetaan yhdestä myyntipisteestä ja ne on valittu ennen kuin matkustaja sitoutuu maksamaan.

Säännökset eivät koskisi ainoastaan kuluttajia kuten nyt, vaan lähtökohtaisesti myös muita matkustajia, kuten työtehtävissä matkustavia liikematkustajia. Uutta olisi, että jos matkapaketti tai yhdistetty matkajärjestely on ostettu liikematkustamista koskevan yleisen sopimuksen perusteella, se ei kuuluisi lain soveltamis­alan piiriin.

Uudet säännökset koskevat nykyistä useampia palveluntarjoajia

Uutta olisi myös se, että lakiin tulisi uusi ”yhdistetyn matkajärjestelyn” käsite. Sillä tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, jossa elinkeinonharjoittaja helpottaa erillisten matkapalvelujen hankintaa, mutta palvelut eivät muodosta matkapaketin määritelmän täyttävää yhdistelmää.

Yhdistetyissä matkajärjestelyissä matkustajat tekevät erilliset sopimukset yksittäisten matkapalvelujen tarjoajien kanssa. Elinkeinonharjoittaja helpottaa matkustajien kunkin matkapalvelun erillistä valintaa ja maksamista yhden myyntipisteeseen tehdyn käynnin tai yhteydenoton aikana tai helpottaa täydentävän matkapalvelun hankkimista toiselta elinkeinonharjoittajalta kohdennetusti. Jälkimmäisessä tilanteessa edellytyksenä olisi lisäksi se, että sopimus tällaisen toisen elinkeinonharjoittajan kanssa tehdään viimeistään 24 tuntia ensimmäisen matkapalvelun varauksen vahvistamisen jälkeen.

Jotta kyseessä olisi yhdistetty matkajärjestely eikä matkapaketti, kukin palvelu olisi valittava ja maksettava erikseen.

Esimerkiksi kuljetuksen tai majoituksen yhdistäminen muuhun matkailupalveluun ei kuitenkaan muodostaisi yhdistettyä matkajärjestelyä, elleivät nämä ostetut matkailupalvelut muodostaisi merkittävää osaa kokonaisuudesta. Jos muut matkailupalvelut muodostaisivat vähintään 25 prosenttia yhdistetyn matkajärjestelyn arvosta, nämä palvelut olisi katsottava merkittäväksi osaksi yhdistelmää.

Yhdistettyjen matkajärjestelyjen myötä säännösten piiriin tulisi paljon useampia matkapalvelujen tarjoajia kuin nyt. Yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskisivat pääsääntöisesti kuitenkin vain lakiin sisältyvät eräät elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteet.

Matkustajan peruuttamisoikeus laajenee

Ehdotuksen mukaan matkustajalle tulisi oikeus peruuttaa matkapakettisopimus ilman erityistä syytä koska tahansa ennen matkan alkamista. Nykyisin matkustajalla on peruuttamisoikeus vain tietyissä tapauksissa, esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Matkanjärjestäjä voisi kuitenkin näissä tilanteissa periä matkustajalta nykyistä suuremman peruutusmaksun.

Matkustajan tulee saada enemmän tietoa

Matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuus tulisi laajenemaan nykyisestä. Matkustajalle olisi annettava yksityiskohtaiset tiedot tarjottavista matkapalveluista ja muista matkapakettiin liittyvistä seikoista. Matkasta annettavat tiedot vastaisivat suurimmaksi osaksi nykyisen valmismatkalain mukaisia tietoja. Uusia tietoja olisivat muun muassa palvelujen suorittamiskieli ja tieto matkan soveltuvuudesta liikuntarajoitteiselle henkilölle.

Näiden ennakkotietojen tulisi sisältyä myös sopimukseen tai varausvahvistukseen. Lisäksi elinkeinonharjoittajan tulisi antaa matkustajalle ennen sopimuksen tekemistä tietoja matkustajan lakiin perustuvista oikeuksista vakiotietolomakkeella.

Korvausta myös lomanautinnon menetyksestä

Matkustajan oikeudet paranisivat siinä tapauksessa, että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe. Uutta olisi se, että matkustajalla voisi olla oikeus saada erillinen korvaus niin sanotusta ”matka- tai lomanautinnon menetyksestä” sillä perusteella, että matkapalveluissa on matkanjärjestäjästä johtuvia merkittäviä ongelmia tai virheitä.

 Virhe voi olla esimerkiksi se, että hotelli vaihtuu, hotellihuone on heikompitasoinen kuin alkuperäinen varauksen mukainen huone, ilmoitettuja retkiä tai ohjelmapalveluja ei järjestetä tai matkustaja sairastuu vakavasti matkapakettiin sisältyneen ruokatarjoilun vuoksi. •

 

Päivitetty 26.06.2018

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum