Kirjaudu MaRan jäsensivuille

MaRa esittää tarkennuksia alkoholilakiin

Alkoholilakiesityksessä oli ravintola-alan kannalta useita ongelmakohtia. MaRa keskittyy edunvalvonnassa niiden torjumiseen mutta ehdottaa lakiin myös tarkennuksia.


Teksti: Veli-Matti Aittoniemi
Kuva: Timo Niemi

Alkoholilakiesityksessä oli ravintola-alan kannalta monia ongelmallisia kohtia. Näistä hankalimmat olivat omien juomien nauttimisen salliminen tilausravintoloissa, järjestyksenvalvontaa koskevat määräykset ja viranomaisille annettu erittäin laaja oikeus käyttää harkintaa. MaRa keskittyy edunvalvonnassaan erityisesti näiden asioiden torjumiseen. Sen lisäksi MaRa teki useita ehdotuksia lain tarkentamisesta muissa asioissa.

Alkoholilakiesitys sisälsi myös anniskelua keventäviä säännöksiä, joiden merkitystä tosin heikentää alkoholitarkastajille pykälässä 21 ehdotettu laaja määräystenanto-oikeus.

MaRa laati sosiaali- ja terveysministeriölle 90-sivuisen pykäläkommentaarin, jossa esitetään muutoksia ja tarkennuksia lakiin. Kommentaarista tuli laaja, koska MaRa otti kantaa myös toimialan kannalta myönteisiin asioihin ja ehdotti lakitekstiin useita selventäviä kirjauksia.  

Anniskelualueen sääntely keveämmäksi

Lakiesityksessä säädellään anniskelualueita ja niiden rajaamista samaan tapaan kuin nykyisin. MaRa toteaa lausunnossaan, että anniskelualueiden valvontaan on liittynyt käytännön toiminnan kannalta liian tiukkoja tulkintoja. Uudessa laissa on lisättävä joustavuutta. On oltava mahdollista kulkea lasin kanssa ravintolasta jalkakäytävän yli terassille tai ravintolan alakerrasta yläkertaan. Ulkomaisille matkailijoille on ollut erittäin vaikea selittää, miksi aulabaarista ei saa viedä olutta saunaan, mutta saunaan voi silti tilata uuden oluen. MaRa pyytää myös keventämään säätelyä anniskelualueen koosta ja rajaamisesta.

MaRa kannattaa sitä, että lakiesityksessä sallitaan yhteiset anniskelualueet. Lakiesitys kuitenkin rajoittaa yhteisen anniskelualueen käyttöä siten, että anniskelua ei saa jatkaa 1.30 jälkeen. MaRa esittää tämän rajoituksen poistamista. Lisäksi on todettava, että anniskelua voidaan jatkaa sisätiloissa kello 1.30:n jälkeen.

Tapahtumien kevennykset selkeämmin lakiin

Lakiesityksen mukaan anniskelualueeksi ei saa hyväksyä urheilu-, liikunta-, musiikki- tai muun niihin verrattavan tapahtuman yleistä katsomotilaa. Lakiesityksen vaikutuksien hahmottamista vaikeuttaa se, että siinä ei ole määritelty, mitä katsomotilalla tarkoitetaan. MaRan arvion mukaan lakiesitys voi kiristää anniskelua tapahtumissa, vaikka alkoholilain uudistuksen yhteydessä on linjattu, että myös tapahtumien anniskelua rajoittavia sääntöjä poistetaan ja kevennetään.

MaRa vaatii, että alkoholilaissa on määriteltävä täsmällisesti, mitä tapahtuman katsomotilalla tarkoitetaan. MaRa edellyttää, että katsomotilaksi määritellään vain tapahtuman seuraamista varten joko tilapäisesti tai pysyvästi rakennettu istuma- tai seisomakatsomo, jossa katsojalla on oma määrätty paikkansa. Sen sijaan katsomotilaksi ei voi lukea osaakaan tapahtuma-alueesta, jossa asiakas voi kulkea vapaasti tapahtuman aikana ja valita millä kohdin haluaa seurata esitystä.

Lakiesityksen perusteluissa todetaan, että alkoholin yhdistämistä urheiluun tulee pyrkiä eri tavoin rajoittamaan. Urheilupaikkoihin liittyen ei kuitenkaan ole tarkoitus säätää ehdotonta alkoholijuomien anniskelua koskevaa yleistä kieltoa. Urheilukeskuksissa, jäähalleissa ja vastaavissa on tarkoin rajatut, kiinteät ravintolatilat ja alkoholijuomien anniskelu on osa tilaisuuteen kuuluvaa palvelua. Osa anniskelun tuottamista tuloista ohjautuu urheiluseuroille, minkä vuoksi anniskelun rajoittaminen heikentäisi myös urheiluseurojen taloutta. Siksi anniskelu on sallittava jäähallien ravintoloissa ja esimerkiksi jäähallin käytäville kevyillä rakenteilla rajatuille anniskelualueille.

MaRa kannattaa esitystä, jonka mukaan osa tapahtuman katsomosta voidaan jatkossa rajata anniskeluun, ja että anniskelu on mahdollista myös katsomojen yhteydessä olevissa yksityisaitioissa.

Samat säännöt risteilyaluksille

Lakiesitys suosii Suomen lipun alla purjehtivia matkustaja-aluksia.  Matkustaja-alusten ravintoloiden ei tarvitse hakea anniskelulupaa vaan pelkkä ilmoitus riittää. Vaikka anniskelua koskevat säännöt koskevat myös laivoja, niiden ei käytännössä tarvitse noudattaa alkoholilakia, koska viranomaiset eivät tosiasiassa valvo niiden toimintaa.  Seuraamusjärjestelmä rikkomuksista on täysin erilainen kuin maassa toimivilla ravintoloilla.

Matkustaja-alusten eri oikeudet aiheuttavat merkittävän kilpailun vääristymän. Ne kilpailevat samoista asiakkaista, mutta anniskeluravintoloilla on alkoholilaista aiheutuvat rajoitukset ja kustannukset kannettavinaan. Tilausravintoloiden ja matkustaja-alusten suosimista ei voida perustella muillakaan syillä, koska Suomelta jäävät arvonlisä- ja valmisteverotulot saamatta. Vain alkoholista aiheutuvat haitat jäävät Suomeen.

MaRa vaatii, että Suomen lipun alla olevien matkustaja-alusten anniskelua koskevat alkoholilaissa täysin samat säännöt kuin muita anniskelupaikkoja. 

Catering-luvalla anniskelua laajennettava

Lakiesityksessä ehdotetaan, että jatkossa saisi anniskella ilmoituksen perusteella tapahtuma-, kokous- ja juhlatiloissa ja vastaavilla alueilla, jos ne on ennakolta hyväksytty tätä tarkoitusta varten anniskelualueeksi (cateringilmoitus). MaRa kannattaa ehdotusta, mutta esittää laissa esitettyä laajempaa oikeutta anniskella catering-tarjoilun yhteydessä.

MaRa edellyttää, että lakia muutetaan siten, että anniskelulupaa voi hakea silloinkin, kun hakija anniskelee yksinomaan tilaisuuksissa. Cateringilmoitusta koskevaan säännökseen on lisättävä, että ilmoituksella saisi anniskella myös merkittyjen retkeilyreittien nuotiopaikoilla ja taukotuvilla edellyttäen, että anniskelu tapahtuu suljetulle retkelle osallistuvalle seurueelle.

Ohjelmapalveluyritykset voisivat anniskella ilmoituksella vaikkapa kuumaa juomaa eräkohteen nuotiopaikalla. Ilmoitusta koskisivat samat säännöt kuin muitakin ilmoituksenvaraisia tilanteita. Alueen, jossa anniskellaan, tulisi olla tähän etukäteen hyväksytty.

MaRa esittää myös, että cateringilmoitus voidaan tehdä myös asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa koskien, kun kyseessä on ruokatarjoilun yhteydessä tapahtuva anniskelu.

Kunnille ei oikeutta kieltää jatkoaikaa

Lakiehdotuksen mukaan kunnalla olisi oikeus kieltää kello 1.30 jälkeinen anniskelu koko kunnassa tai jollakin alueella.  Perustelujen mukaan kunnanvaltuusto voisi päättää, että kunnan alueella tai esimerkiksi vain kunnan keskustassa tai tietyssä lähiössä kaikkien ravintoloiden anniskelu päättyisi viimeistään 1.30 eikä kello neljä.

MaRa vaatii pykälän poistamista. Ravintoloiden jatkoajan kieltäminen tulee olla mahdollista vain niiden ravintoloiden kohdalla, joiden toimintaan liittyy ongelmia.  Ongelmiin puuttuu valvontaviranomainen tai poliisi. Ehdotus aiheuttaa merkittävän epävarmuuden ja riskin myös vastuullisesti toimivien ravintoloiden kannalta. Vaikka viihderavintola harjoittaisi anniskelutoimintaa tarkasti lain säännösten mukaisesti ja huolehtisi asiamukaisesti omavalvonnasta, sen elinkeinotoiminnalta voi tippua yhdessä vuorokaudessa pohja pois, jos kunta päättäisi, ettei alueella saa enää anniskella 1.30 jälkeen.

Ehdotus synnyttää useassa kunnassa ja usean kunnan tietyillä alueilla toimiville ravintoloille merkittävän riskin.  Myös kunnallisvaaleissa tapahtuva voimasuhteiden muutos voisi johtaa siihen, että kunta kieltäisi yöravintolatoiminnan joko kokonaan tai osittain. Tämä ei rohkaise yrittäjiä tekemään kalliita investointeja. •

Päivitetty 04.05.2018

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum