Kirjaudu MaRan jäsensivuille

MaRa tarjoaa koulutusta irtisanotuille

Työnantajalla on velvollisuus tarjota irtisanotuille koulutusta. MaRa tarjoaa tiettävästi ensimmäisenä työnantajaliittona jäsenyrityksilleen palvelua koulutusvelvollisuuden täyttämiseksi.


MaRa ja Perho Liiketalousopisto ovat sopineet yhteistyöstä työsopimuslain ja kiky-sopimuksen mukaisen koulutuksen järjestämiseksi irtisanotuille työntekijöille.

MaRa on arvioinut uuden lainsäädännön johtavan suomalaisilla työmarkkinoilla monenkirjavaan koulutus- ja valmennustoimintaan. Tarjotakseen jäsentyönantajilleen hyvää palvelua MaRa on sopinut matkailu- ja ravintola-alan osin omistaman Perho Liiketalousopiston kanssa koulutusvelvollisuuden täyttämisestä.

MaRa on tiettävästi ainoa työnantajaliitto, joka tarjoaa keskitetysti jäsenyrityksilleen tämäntyyppisiä koulutuspalveluita.

Perho Liiketalousopisto tarjoaa eri koulutusvaihtoehtoja MaRan jäsenten käyttöön. Koulutukset toteutetaan niin, että ne edistävät parhaalla mahdollisella tavalla irtisanottavan henkilön työkykyä ja kohottavat hänen työmarkkina-arvoaan.

– Koulutukset sisältävät työnhakuvalmennusta ja rekrytointipalveluja niin majoitus- ja ravintola-alan kuin muidenkin toimialojen palvelukseen siirtymiseksi, Perho Liiketalousopiston rehtori ja toimitusjohtaja Juha Ojajärvi sanoo.

– Koulutuksissa hyödynnetään myös verkkokampuksemme etäopiskelun mahdollisuuksia, joten ne soveltuvat tarjottavaksi irtisanottaville työntekijöille heidän asuinpaikastaan riippumatta.

 

Työnantajalla velvollisuus tarjota irtisanotuille koulutusta

Tammikuun alussa voimaan tulleen työsopimuslain muutoksen myötä työnantajalla on velvollisuus tarjota tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen.

Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa säännöllisesti työskentelee vähintään 30 työntekijää. Valmennukseen tai koulutukseen on oikeus vain niillä työntekijöillä, jotka ovat olleet työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta työsuhteen päättymiseen mennessä.

Työnantajalla on oikeus päättää valmennuksen tai koulutuksen sisällöstä. Valmennuksen tai koulutuksen tulee kuitenkin olla työntekijän työllistymistä edistävää.  Kysymyksessä voi siten olla esimerkiksi työnhakuvalmennus tai työntekijän ammattitaidon päivittäminen.

Valmennuksen tai koulutuksen pitää arvoltaan vastata irtisanotun työntekijän laskennallista ja keskimääräistä yhden kuu­kauden palkkaa tai hänen kanssaan samassa toimipisteessä työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota. Näistä vaihtoehdoista valitaan suurempi. Jos valmennus tai koulutus järjestetään ryhmäkohtaisesti, sen arvon pitää lähtökohtaisesti vastata työntekijöiden kuukausittaisten palkkojen yhteissummaa. Jos ryhmäkoulutukseen osallistuu esimerkiksi kymmenen työntekijää, joiden palkka on 2 000 euroa kuukaudessa, valmennuksen tai koulutuksen arvon tulee olla 20 000 euroa. Koulutuksen arvoon lasketaan mukaan myös koulutusjärjestelyistä johtuvat muut mahdolliset kustannukset.

Valmennus tai koulutus tulee lähtökohtaisesti toteuttaa kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisen jälkeen. Painavista syistä se voidaan kuitenkin toteuttaa myöhemminkin. Valmennuksen tai koulutuksen ajankohta tai arvioitu ajankohta tulee kuitenkin olla työntekijän tiedossa työsuhteen päättymishetkellä. Osapuolet voivat myös sopia koulutuksen toteuttamisesta jo irtisanomisajan kuluessa.

Jos työnantaja laiminlyö velvollisuutensa tarjota valmennusta tai koulutusta, työntekijällä on oikeus saada korvaus laiminlyönnistä. Korvauksena maksetaan summa, joka vastaa laiminlyödyn valmennuksen tai koulutuksen arvoa.

Paikallisesti työnantaja ja henkilöstö voivat sopia toisin koulutuksen arvon määräytymisestä ja siitä, että valmennuksen tai koulutuksen sijasta työllistymistä edistetään muilla järjestelyillä. Tällainen paikallinen sopimus tehdään työnantajan ja henkilöstön välillä. Henkilöstön edustus määräytyy yhteistoimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Työnantajan tarjoamasta valmennuksesta tai koulutuksesta ei synny verotettavaa tuloa työntekijälle eikä sillä myöskään pääsääntöisesti ole vaikutusta työttömyysturvan saamiseen.

Lain siirtymäsäännöksen mukaan koulutusvelvollisuus tulee sovellettavaksi silloin, kun irtisanomista edeltänyt, yhteistoimintalain mukainen neuvotteluesitys on annettu lain voimaantulon jälkeen eli aikaisintaan 1.1.2017

 

Lisätietoja koulutuksesta: Perho Liiketalousopisto, Tiina Lähteenoja-Niemelä, puh. 050 330 8385

 

Päivitetty 04.05.2018

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum