Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Energiatehokkuus tuo säästöjä ja osoittaa vastuullisuutta

Suomi on sitoutunut tiukkoihin tavoitteisiin energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet vapaaehtoisella sopimusjärjestelmällä ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja. MaRa liittyy omalla toimialasopimuksella uuteen Elinkeinoelämän energiatehokkuusohjelmaan ja -sopimukseen. Jäsenyritys, liitythän mukaan sopimukseen!

MaRan hallitus päätti huhtikuussa, että MaRa liittyy omalla toimialasopimuksella uuteen Elinkeinoelämän energiatehokkuusohjelmaan ja -sopimukseen. Se on työ- ja elinkeinoministeriön, Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n ja toimialaliittojen välinen sopimus energiakäytön tehostamisesta vuosina 2017–2025. Sopimus on jatkoa nykyiselle sopimuskaudelle 2007–2016.

Kannustamme jäsenyrityksiämme liittymään mukaan! On tärkeää, että meillä on riittävä määrä liittyneitä yrityksiä osoittamaan toimialamme mukanaoloa sopimusjärjestelmässä ja ennen kaikkea tavoitteiden saavuttamisessa.

Suurin voittaja on kuitenkin mukaan liittyvä yritys. Nykyisellä sopimuskaudella mukana olleet yritykset ovat tähän mennessä (2007–2015) säästäneet yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Energiaa on säästynyt vuosittain noin 20,8 GWh.

Sopimukseen liittyminen helpottaa myös vastuullisen ympäristötyön osoittamista. Esimerkiksi julkisten hankintojen yhteydessä mukanaololla voidaan osoittaa sitoutuminen energiatehokkuuteen ilman suurempia lisäselvityksiä. Myös uudistuvissa Green Key -ympäristösertifikaatin kriteereissä energiatehokkuussopimuksesta saa jatkossa lisäpisteen.


Rahallista tukea ja neuvontaa

Sopimusjärjestelmän osana on edelleen mahdollisuus saada yritykselle investointitukea. Pk-yritykset voivat saada tukea myös energiakatselmuksen suorittamiseen. Nämä mahdollisuudet kannattaa hyödyntää mahdollisimman kattavasti.

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee yritysten energiansäästöön liittyviä investointeja, jotka on todettu energiakatselmuksissa ja -analyyseissä tai vastaavissa selvityksissä energiatuen yleiset ehdot täyttäviksi. Etusijalla ovat uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa edistävät hankkeet. Tuen suuruutta määrättäessä otetaan myönteisenä tekijänä huomioon yrityksen sitoutuminen pitkäjänteiseen energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen.

MaRan hallitus on päättänyt, että uuteen sopimusjärjestelmään liittyville yrityksille annettavat neuvontapalvelut säilyvät edelleen maksuttomina. Tämän palvelun edellytyksenä on, että nykyisen muotoinen rahoitusyhteistyö muiden liittojen ja Energiaviraston kanssa jatkuu. Asia vahvistuu loppuvuodesta. Palvelun tuottaa Motiva Services Oy.


Säästöille tavoite

Toimenpideohjelman tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kukin yritys asettaa uuteen energiatehokkuussopimukseen liittyessään vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2017–2025 ja 4 prosentin välitavoitteen vuodelle 2020.

Yritys, joka on ollut mukana nykyisellä sopimuskaudella ja haluaa hyödyntää vuosina 2014–2016 toteutettujen toimenpiteiden tuottamia, energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään raportoituja säästöjä, asettaa vähintään 10,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2014–2025 ja 7 prosentin välitavoitteen vuodelle 2020.

Yrityksen tulee sisällyttää Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen pääsääntöisesti kaikki Suomessa toimivat toimipaikat ja niiden energiankäyttö.


Raportointimaksu jatkuu

Sopimukseen liittyminen on maksutonta. MaRan hallituksen päätöksen mukaan nykyinen käytäntö periä liittyneiltä yrityksiltä niin kutsuttu raportointimaksu jatkuu. Maksulla MaRa ostaa keskitetyn raportointipalvelun Motiva Services Oy:ltä.

Maksut säilyvät nykyisinä. Jos yrityksellä on 1–5 toimipaikkaa, maksu on 300 euroa. Toimipaikkojen lukumäärän ollessa 6–10, maksu on 500 euroa ja 11 tai yli, maksu on 700 euroa vuodessa. Lisäksi tulee alv 24 prosenttia.


Näin liityt uuteen sopimukseen:

Yritys liittyy matkailu- ja ravintolapalvelualan toimenpideohjelmaan toimittamalla asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun liittymisasiakirjan ja sen liitteenä olevat liittymistiedot MaRalle. Koska kyseessä on kokonaan uusi sopimus, myös kaikilta nykyisiltä mukana olevilta yrityksiltä tullaan pyytämään allekirjoitettu liittymisasiakirja.

Lisätiedot, ohjeet ja lomakkeet:
Lisätietoja ja linkit liittymislomakkeisiin löydät MaRan kotisivuilta:
www.mara.fi/toimiala/toimialan-vastuullisuus/energiatehokkuus

Uuden sopimuskauden yleiset nettisivut ovat osoitteessa www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi.
Myös sieltä kohdasta Liittyjälle pääset alan ohjeisiin ja lomakkeisiin.

MaRassa asiasta kertovat lisää:
Tiina Vyyryläinen, 050 60 674, ja Hannu Hakala, 050 60 673.
 

 

Hyvät kokemukset kannustavat jatkoon

Tuusulalaisen Hotelli Gustavelundin yrittäjät Pia ja Antti Ropponen kertovat:

 

 

 

”Kiinteistömme on rakennettu vuonna 1964. 40 000 kuution rakennuksessa riittää suuria ikkunapintoja, mikä tekee kohteesta haasteellisen energiankäytön kannalta. Yrityksen siirtyessä omistukseemme 2015 liityimme heti MaRan energiatehokkuussopimukseen.

Gustavelund oli ollut mukana energiatehokkuussopimuksessa jo vuodesta 2009. Muun muassa energia-asioiden hyvä huomioon ottaminen teki yrityksestä houkuttelevan ostokohteen.

Teetimme alkajaiskiksi energiakatselmuksen, joka on ollut lähtökohtana kaikissa jatkotoimissa. Katselmus maksaa, mutta se kannattaa. Vain siten saa asiantuntijoiden näkemyksen nykytilasta ja siitä, mitä kannattaa tehdä. Yrityksemme haki ja sai tukea katselmuksen kustannuksiin 50 prosenttia, mikä oli merkittävä helpotus.

Suunnitelmallisuus energiatehokkuuden parantamisessa on tärkein lähtökohtamme. Kun saimme katselmuksen tulokset, pystyimme toimimaan fakta-, ei fiilispohjalta. Ensimmäiseksi investoimme ilmastointiin. Toteutimme lämmön talteenoton ja uusimme kokonaan rakennusautomaation. Liiketoiminnassamme on sesonkivaihteluita, ja uuden tekniikan avulla se on voitu ottaa huomioon. Tämän jälkeen siirryimme ledivaloihin ja uusimme valaistusautomatiikan.

Uudistukset ovat olleet tärkeitä energiakäyttömme hallinnassa. Saimme investointeihimme sopimusjärjestelmään kuuluvan investointituen, jolla oli paljon merkitystä.

Asiointi ely-keskuksen kanssa tukiasioissa on ollut ongelmatonta. Saimme sieltä myös selkeitä neuvoja. Lisäksi hyödynsimme energiatehokkuussopimusjärjestelmään kuuluvaa, MaRan tarjoamaa maksutonta neuvontaa Motivasta. Investointiprojekteja varten palkkasimme suunnittelijan, koska emme itse ole energiatehokkuusasioiden erikoisasiantuntijoita.

Olemme jo tehneet jatkosuunnitelmiakin energiatehokkuutemme edelleen parantamiseksi. Tulevat uudistukset liittynevät kiinteistömme lämmitysjärjestelmiin ja uusiutuviin energialähteisiin. Investoinnin suuruus edellyttää tarkkaa pohdintaa ja laskentaa.

Kerromme jatkossa uudistetuilla kotisivuillamme vastuullisuudesta energia-asiassa. Yhä suurempi osa asiakkaistamme kiinnittää huomiota energiankäyttöön ja muun muassa sammuttaa ilmastoinnin poistuessaan hotellihuoneestaan. Käymme läpi myös Green Key -ympäristömerkin kriteerit ja katsomme, voisimmeko liittyä siihenkin.

Energiatehokkuussopimukseen kuuluva raportointi on sujunut hyvin. Teemme sen itse. Kun vuoden mittaan pitää tarvittavat tiedot tallessa, raportointi on helppoa ja nopeaakin. Ensimmäisellä kerralla on tietysti keskityttävä ja opeteltava raportointijärjestelmän toiminta.

Kannustamme myös muita yrityksiä kehittämään energiatehokkuuttaan ja tulemaan mukaan MaRan sopimukseen.

Ihmisten asenne on kaikessa energiatehokkuuteen liittyvässä toiminnassa oleellisen tärkeää. Kun henkilökunta toimii energiatehokkaasti ja kykenemme kohteliaasti ohjaamaan myös asiakkaitamme, saavutamme parhaat tulokset.”

 

Teksti: Tiina Vyyryläinen, Hannu Hakala

Päivitetty 04.09.2017

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake