Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Uusi tupakkalaki voimaan toukokuussa 2016

31.03.2016  I JÄSENUUTISET

Uutta tupakkalakia koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle helmikuussa. MaRa on esittänyt huolenaiheensa siitä, että tupakkatuotedirektiiviä kireämpi sääntely asettaisi suomalaiset yritykset muissa EU-maissa toimivia yrityksiä huonompaan asemaan sekä lisäisi tuotteiden harmaita markkinoita ja matkustajatuontia. Kustannusperusteisuudesta irrotettavat vähittäismyyjiltä perittävät valvontamaksut lisäisivät kohtuuttomasti kotimaisten yritysten maksurasitusta.  Korotuksia ei voida pitää hyväksyttävänä. 

Hallituksen esitys uudeksi tupakkalaiksi annettiin eduskunnalle helmikuussa 2016. MaRa on ollut sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kuultavana maaliskuussa 2016. Uuden tupakkalain on tarkoitus tulla voimaan 20.5.2016 tietyin siirtymäajoin.

Jäsensivuilla on keskeisimpiä muutoksia hallituksen esityksestä. Näihin voi tulla vielä muutoksia lain eduskuntakäsittelyssä. MaRa tiedottaa myöhemmin tänä keväänä jäsensivuillaan uuden tupakkalain lopullisesta sisällöstä.

Katso muutokset jäsensivuilla: http://www.mara.fi/jasenpalvelut/tietopankki/tupakka/uusi-tupakkalaki-voimaan-toukokuussa-2016-2


Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake