Kirjaudu MaRan jäsensivuille

MaRan kysely: pikkujoulusesonki edellisvuotta hieman vilkkaampi

04.11.2015 I TIEDOTE

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset odottavat pikkujoulumyynniltä hienoista kasvua. Vajaa 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi myynnin kasvavan tai pysyvän ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Majoitusyritysten arvio oli ravintoloita positiivisempi. Suuret yritykset olivat arvioissaan positiivisempia kuin pienet yritykset.

Pääosin marraskuulle ajoittuva pikkujoulusesonki on ravintoloiden ja hotellien suurin yksittäinen sesonki. Pikkujoulusesonkina alkoholin myynti kasvaa normaaliin verrattuna jopa 10-15 prosenttia. Myös ruokamyynti kasvaa huomattavasti. Ruoan osuus myynnistä on kasvanut anniskelumyynnin pitkään jatkuneen laskun vuoksi. Anniskelumyynti laski alkuvuonna edelleen kuusi prosenttia, joten myynnin kasvu tulee lisääntyneestä ruokamyynnistä.

Kasvuodotuksista huolimatta pikkujoulukauden myynti on pienempää kuin normaalissa taloustilanteessa. Pikkujoulumyynti kuten koko toimialan myynti on ollut normaalia matalammalla tasolla muutaman vuoden ajan. Heikosta taloustilanteesta huolimatta toimialan kuluva vuosi on ollut edellistä vuotta vähemmän negatiivinen: alkuvuosi ja kesäsesonki menivät taloustilanteeseen ja yritysten odotuksiin nähden paremmin. Odotukset pikkujoulumyynnistä heijastavat toimialan tilannetta.

”Heikko taloustilanne painaa alaa, mutta yritykset odottavat alkavasta pikkujoulusesongista viime vuotta vilkkaampaa”, sanoo MaRan ekonomisti Jouni Vihmo.

MaRan kyselyyn vastasi lokakuussa 263 MaRan jäsenyritystä, jotka edustavat alan liikevaihdosta yli kolmasosaa.

Ennuste pikkujoulusesongin myynnistä: http://mara.fi/toimiala/tilastoja-ja-tutkimuksia/ennusteet/sesonkiennuste

Lisätiedot: ekonomisti Jouni Vihmo, 050 520 1636, jouni.vihmo@mara.fi


Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake