Kirjaudu MaRan jäsensivuille

MaRa vastustaa alkoholimainonnan kiristämistä

31.05.2012


Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on laatinut luonnoksen hallituksen esitykseksi alkoholimainonnan rajoittamisesta. Mainonnan rajoittamista STM perustelee erityisesti tarpeella suojella lapsia ja nuoria alkoholin haitoilta. STM on ehdottanut, että kaikki alkoholijuomien mainonta olisi lähtökohtaisesti kielletty, ja laissa säädettäisiin sallituista poikkeuksista.

MaRa toteaa STM:lle antamassaan lausunnossa, että ehdotus mainonnan rajoittamisesta menee huomattavasti pidemmälle kuin mitä hallitusohjelmassa ja EU:n alkoholistrategiassa on edellytetty. Alkoholilain mietojen alkoholijuomien mainontasäännöksissä tulisi säilyttää nykyinen malli, jossa mainonta olisi lähtökohtaisesti sallittu, ja laki määrittelisi riittävän täsmällisesti ja kattavasti sellaiset mainonnan muodot tai keinot, jotka ovat kiellettyjä.

Lausunnossaan MaRa vastustaa STM:n ehdotusta, että anniskelupaikoissa ei voisi mainostaa mietoja alkoholijuomia muutoin kuin tuotetietoja antamalla. MaRa toteaa, että alkoholijuomien markkinointi anniskelupaikoissa on ollut sisältönsä puolesta pääsääntöisesti hyvin asiallista. MaRa ei myöskään hyväksy esitystä siitä, että anniskelupaikan ulkopuolella voitaisiin toteuttaa pelkästään mietojen alkoholijuomien hintailmoittelua.

Väkevien alkoholijuomien mainonnan osalta ehdotus vaatii jatkovalmistelua. MaRa vaatii siihen tehtäväksi useita tarkistuksia. Anniskelupaikalla on jatkossakin oltava oikeus ilmoittaa, että sillä on A-oikeudet tai täydet anniskeluoikeudet. Väkeviä alkoholijuomia tulee olla mahdollista markkinoida alkoholialan ammattilaisille myös muutoin kuin tuotetietoja antamalla, esimerkiksi tarjoamalla maistiaisia messuilla. Lisäksi väkevien juomien esittelyä tulee voida sisällyttää juoma- ja ruokakirjoihin sekä tieto- ja oppikirjoihin. 

MaRa huomauttaa, että ehdotuksen valmistelussa ei ole tehty arviointia siitä, millaiset taloudelliset vaikutukset esityksillä olisi suomalaisiin alkoholialan yrityksiin. Esitys rajoittaisi käytännössä vain kotimaisten tuotteiden mainostamista, millä heikennettäisiin oleellisesti suomalaisten alkoholialan yritysten kilpailuasetelmaa suhteessa ulkomaisiin toimijoihin.

MaRa pitää vastuuttomana STM:n esityksen toteamusta, että mainonnan rajoittamisesta mahdollisesti seuraavaan hintakilpailuilmiöön puututtaisiin alkoholiveroja korottamalla. Veronkorotukset ohjaavat alkoholin kulutusta kotimaisesta kysynnästä matkustajatuontiin, mikä vie työpaikkoja Suomesta etenkin ravintolaelinkeinon piiristä. Matkustajatuonnista aiheutuu lisäksi paljon uusia ongelmia. Koteihin kerätään suuria alkoholivarastoja ja ammattimaiset välittäjät myyvät Virosta tuotuja väkeviä juomia alaikäisille. Lehdistötiedotteen mukaan Itä-Uudenmaan poliisi pelkää, että ”virolainen viina aiheuttaa jälleen roimasti ylilyöntejä koulujen päättäjäisjuhlissa.” Helposti saatavilla oleva halpa virolainen viina on todennäköisesti myös kasvaneen katu- ja kotiväkivallan takana.

Lakiesityksessä mainittu tavoite lasten ja nuorten suojelemiseksi alkoholin aiheuttamilta haitoilta edellyttää, että matkustajatuontia ei edistetä uusilla veropäätöksillä ja että julkijuopotteluun puututaan johdonmukaisesti. MaRa korostaa myös, että alkoholimainontasäännösten sisällössä ei saa olla mitään eroja maissa toimivien ja risteilyaluksien anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkojen eduksi.  

 
Lisätietoja:  

varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, 040 736 7705

lakimies Kai Massa, 09 6220 2047


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum