Kirjaudu MaRan jäsensivuille

MaRa TEM:ille: Välitystalouden vaikutukset arvioitava – kilpailun tasapuolisuus turvattava

30.05.2017

MaRa esittää, että Suomessa selvitetään välitystalouden taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Ammattimaiselle liiketoiminnalle on luotava pelisäännöt, joiden avulla toiminnanharjoittajien, kuluttajien ja työntekijöiden oikeusturva saatetaan muuta lainsäädäntöä vastaavalle tasolle. Samalla on varmistettava, että kaikki toimijat maksavat liiketoiminnastaan veroja myös Suomeen.

Erilainen digitaalisiin alustoihin perustuva välitystalous ja siihen liittyvät uudet liiketoiminnan muodot ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Välitystaloudessa syntyy jatkuvasti uusia innovaatioita, liiketoimintaa ja toimintatapoja. Toiminta perustuu vapaaseen innovointiin, eikä ideoita luotaessa mietitä, miten toiminta vastaa olemassa olevaa sääntelyä.

Toimintaa käynnistettäessä ei välttämättä selvitetä, onko toiminta kohdemaassa laillista vai ei. Esiin nousevat ongelmat pyritään ratkaisemaan sitä mukaa kun niitä ilmenee. Välitystalouden nopea kasvu synnyttää kysymyksiä, joihin voi olla vaikea löytää vastauksia. Vanhentuneesta lainsäädännöstä ei usein löydy ratkaisuja välitystalouden osapuolten välille syntyviin ongelmiin. Suuri osa lainsäädännöstä on laadittu aikana, jolloin uusia liiketoiminnan muotoja ei ole ollut olemassa. Sääntely koskee monin osin vain liiketoimintaa, jota harjoitettiin aikana, jolloin laki säädettiin.

Euroopan komissio on antanut tiedonannon välitystaloudesta ja Euroopan parlamentti tehnyt selvityksen työntekijöiden asemasta välitystaloudessa. EU:n instituutioiden kannanotoissa esitetään, että jäsenvaltioissa selvitetään välitystalouden vaikutukset ja luodaan pelisäännöt välitystalouden toimijoille. MaRa esittää, että myös Suomessa työ käynnistetään viipymättä.

”Lainsäädäntöä on uudistettava niin, että se vastaa harjoitettavan liiketoiminnan esiin nostamiin kysymyksiin. Uudistuksessa on luotava pelisääntöjä uudelle liiketoiminnalle ja vähennettävä perinteisen liiketoiminnan sääntelyä. Samanlaisia palveluja tarjoavaa liiketoimintaa on kohdeltava lainsäädännössä tasapuolisesti”, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.


MaRan kirjelmä työ- ja elinkeinoministeriölle

 

Lisätietoa:
toimitusjohtaja Timo Lappi, p. 040 734 5549

 


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum