Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Airbnb sitoutuu noudattamaan komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten vaatimuksia

26.09.2018

Euroopan komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten heinäkuussa antaman kehotuksen jälkeen Airbnb on sitoutunut tekemään sopimusehtoihinsa muutoksia ja parantamaan hintojen ilmoittamista.

Komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset katsoivat, että Airbnb:n tapa esittää hinnat ja erottelu yksityisiin ja ammattimaisiin majoittajiin on vastoin EU:n lainsäädäntöä ja etenkin sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä. Airbnb:llä oli elokuun loppuun saakka aikaa ehdottaa yksityiskohtaisia ratkaisuja siihen, kuinka se muokkaa toimintansa EU:n kuluttajansuojalainsäädännön mukaiseksi.

Airbnb on sitoutunut esittämään varausten kokonaishinnan, johon sisältyvät ylimääräiset maksut, kuten palvelu- ja siivouskulut. Kun lopullista hintaa ei ole mahdollista laskea etukäteen, Airbnb on sitoutunut ilmoittamaan kuluttajalle selkeästi, että lisämaksuja saatetaan periä.

Airbnb on lisäksi sitoutunut osoittamaan selkeästi, onko kyseessä yksityisen vai ammattimaisen majoittajan tarjous, koska niihin sovellettavat kuluttajansuojasäännöt poikkeavat toisistaan.

Airbnb on sitoutunut myös muuttamaan palveluehtojaan niin, että ne vastaavat EU:n kuluttajansuojasääntöjä. Kuluttajat voivat käyttää kaikkia saatavilla olevia oikeussuojakeinoja ja erityisesti oikeutta nostaa majoittajaa vastaan kanne, joka koskee henkilökohtaista tai muuta vahinkoa.

Airbnb selventää kuluttajille, että heillä on oikeus haastaa Airbnb tuomioistuimeen omassa asuinvaltiossaan. Airbnb:n on ilmoitettava kuluttajille sopimuksen purkamisesta tai sisällön poistamisesta ja tarjottava kuluttajille mahdollisuus muutoksenhakuun ja tarvittaessa korvauksiin.

Airbnb:n odotetaan viimeistelevän ehdotuksensa ja toteuttavan muutokset kaikkiin EU:n ja ETA-alueen kieliversioihin joulukuun 2018 loppuun mennessä. Jos Airbnb ei noudata näitä sääntöjä, EU:n kuluttajaviranomaiset voivat tarvittaessa turvautua pakkotoimiin.


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum