Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Uusi yhdenvertaisuuslaki: MaRa kuultavana työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa

04.06.2014


Hallitus antoi keväällä esityksen eduskunnalle uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi. Lakiesitys on parhaillaan eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsiteltävänä, ja MaRa on ollut toukokuussa kuultavana valiokunnassa. Alta löydät MaRan kantoja valmisteilla olevan yhdenvertaisuuslain sisältöön.

Uusi yhdenvertaisuuslaki soveltamisalaltaan laajempi nykyiseen lakiin verrattuna

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Laki olisi soveltamisalaltaan nykyistä lakia laajempi. Yhdenvertaisuuslain soveltamisala laajenee käsittämään kaikki henkilöön liittyvät syyt. Lakiehdotuksen mukaan erilainen kohtelu henkilöön liittyvän syyn kuten iän takia ei ole sallittua ellei se perustu lakiin tai yhdenvertaisuuslain tarkoittamaan yleiseen tai erityiseen oikeuttamisperusteeseen. Laissa ehdotetaan myös tavaroiden ja palvelujen tarjoajille velvollisuutta kohtuullisten mukautusten tekemiseen vammaisten ihmisten yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi.

Lapsille, opiskelijoille ja eläkeläisille annettavat alennukset turvattava

MaRa on korostanut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle, että MaRan edustamalla toimialalla kuten useilla muillakin toimialoilla erilaista kohtelua iän perusteella tapahtuu myös muuten kuin suoranaisesti lakiin perustuen. Esimerkiksi ravintola tarjoaa tietynikäisille lapsille normaalia edullisemman lasten annoksen tai sallii lasten ruokailla buffetruokailussa muita edullisemmin tai jopa maksutta esimerkiksi kolmeen ikävuoteen asti. Myös majoitusliikkeissä ja vapaa-ajan palveluita tarjoavissa yrityksissä kuten kylpylöissä, hiihtokeskuksissa, huvipuistoissa, keilahalleissa ja erilaisissa tapahtumissa annetaan alennuksia ja etuja ikään perustuen. Alennukset ovat normaali käytäntö erilaisissa liikunta- ja kulttuuripalveluissa sekä liikennevälineissä.

MaRa on esittänyt, että valiokunnan tulisi antaa mietinnössään esimerkkejä sallituista alennuksista ja eduista ja vahvistaa, että etenkin lapsille, opiskelijoille ja eläkeläisille annetuilla alennuksilla ja eduilla voidaan katsoa olevan hyväksyttävä tavoite.

Erilainen kohtelu liikeajatuksen perusteella tulee olla sallittua jatkossakin

Hallituksen esityksen perusteella jää epäselväksi miten ikärajoja voidaan käyttää muissa kuin ravitsemisliikkeissä liikeajatuksen toteuttamiseksi. Ikärajojen käyttö on normaali ja hyväksytty tapa monessa muussakin liiketoiminnassa. Esimerkkinä aikuisille tarkoitettuun rauhalliseen kylpyläympäristöön asetettavalla ikärajalla taataan asiakkaille mahdollisuus nauttia palvelusta asiakkaiden toivomalla ja toiminnanharjoittajan suunnittelemalla tavalla. On mahdollista, että yhteen kylpyläosastoon pääsee kaiken ikäiset ja toinen osasto on tarkoitettu vain aikuisille. Mahdollista on myös se, että kylpylä on auki kaikenikäisille osan päivää, mutta iltaisin vain aikuisille. Ilman ikärajoja palvelu ei toteutuisi liikeajatuksen ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Liikeajatukseen perustuva ikärajojen käyttö voi olla tarpeen myös majoitustoiminnassa. Aikuisten matkailijoiden toivetta saada nauttia lomastaan vain aikuisten parissa voidaan toteuttaa esimerkiksi sillä, että aikuisille on tarjolla hotelleja, joihin pääsee asiakkaaksi vain tietynikäisiä henkilöitä. Aikuisille tarkoitetut hotellit ovat kasvattaneet suosiotaan myös suomalaisten matkailijoiden keskuudessa ulkomailla. On luontevaa, että Suomessa toimiva hotelli voi vastaavasti kohdistaa palvelujaan vain aikuisille matkailijoille.

MaRa on todennut, että valiokunnan tulisi mietinnössään todeta, että esimerkiksi hotelleilla ja kylpylöillä on vastaava oikeus asettaa palvelujen käyttöön liittyviä ikärajoja liikeajatuksensa toteuttamiseksi.   

Kohtuullisten mukautusten ja esteettömyyslainsäädännön mukaisten toimenpiteiden rajanveto

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tavaroiden ja palvelujen tarjoajien tulee jatkossa tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaisten yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi. Kohtuullisia mukautuksia koskevan säännöksen sisältö on lakiesityksen lausuntokierroksella muuttunut yritysten kannalta kohtuullisemmaksi ja ennakoitavammaksi.

MaRa on todennut, että rajanveto kohtuullisten mukautusten ja esteettömyyslainsäädännön mukaisten toimenpiteiden välillä on välttämätön. Rajanveto ja yksityiskohtaisiin perusteluihin sisältyvät kuvaukset muun muassa mukautusten asianmukaisuudesta, tapauskohtaisuudesta ja toiminnanharjoittajan omasta harkinnasta poistavat osan niistä huolista, joita uusi velvoite on yritysten näkökulmasta aiheuttanut. Lisäksi se vähentää kohtuullisista mukautuksista yrityksille aiheutuvia kustannuksia.

MaRa on edelleen korostanut, että Suomessa on suuri määrä esteellisiä liikehuoneistoja ja rakennuksia, joihin on mahdotonta järjestää esteetöntä kulkua tilapäisellä ratkaisulla. Näiden kohdalla esteettömän kulkureitin järjestäminen edellyttäisi yleis- ja pysyväisluonteisia esteettömyystoimenpiteitä, joita yhdenvertaisuuslain mukautusvelvoite ei velvoita tekemään.

Lain voimaantulo

Eduskunta hyväksynee lakiesityksen syysistuntokaudellaan. Uuden yhdenvertaisuuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. MaRa tiedottaa jäseniään uudesta laista, kun se on hyväksytty.

 


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum