Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Uusi opas auttaa yrityksiä yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnassa

04.03.2015

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain myötä kaikkien vähintään 30 henkeä työllistävien yritysten ja organisaatioiden tulee tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma. FIBSin uusi julkaisu ”Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille” on apuna uuden lain mukaisen suunnitelman laadinnassa.

Uusi yhdenvertaisuuslaki on tuonut mukanaan useita muutoksia. Yksi merkittävimmistä uudistuksista on, että organisaatioiden tulee jatkossa suunnitelmallisesti edistää työntekijöiden sekä tavaroiden ja palvelunsaajien yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä, ts. laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.

Yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteiden tavoitteena on, että organisaatioiden menettelytavat mm. työhönotossa, palkkauksessa, tehtäväjaossa ja koulutuksessa, kuin myös palveluiden ja tavaroiden tarjonnassa, ovat aidosti syrjimättömiä.

FIBSin julkaisu tarjoaa tietoa yhdenvertaisuuslaista sekä esimerkkejä ja ohjeita uuden lain myötä toimeenpantavista, yhdenvertaisuussuunnittelua koskevista toimenpiteistä. Julkaisusta löytyy neuvoja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi sekä miten tehdään nykykäytäntöjen arviointi suhteessa lain edellyttämiin yhdenvertaisuuden edistämistoimiin, syrjimättömyyden varmistamiseen sekä syrjinnän vaarassa olevien ryhmien tarpeiden huomiointiin. Oppaassa on myös tietoa yhdenvertaisuudesta osana henkilöstön monimuotoisuuden johtamista.

Opas on ladattavissa käyttöönsä maksutta FIBSin verkkosivuilta: www.fibsry.fi > Media > Julkaisut. 

Oppaan on laatinut FIBSin monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija KTT Aulikki Sippola, ja se on tuotettu osana Yhdenvertaisuus etusijalle (YES) -hanketta. Opas täydentää FIBSin vuonna 2014 julkaisemaa monimuotoisuuden johtamisen opasta.

Tavoitteena aito syrjimättömyys niin työntekijöiden kuin tavaroiden ja palveluiden tarjonnankin osalta

Uuden yhdenvertaisuuslain myötä työnantajalla on velvollisuus edistää yhdenvertaista kohtelua ja ehkäistä syrjintää. Velvoitteiden tavoitteena on, että työpaikkojen menettelytavat mm. työhönotossa, tehtäväjaossa, koulutuksessa, palkkauksessa ja työsuhde-etuuksista päätettäessä kuin myös palveluiden ja tavaroiden tarjonnassa ovat aidosti syrjimättömiä.  Syrjintäperusteita ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuneisuus tai muu henkilöön liittyvä syy. Laki myös kieltää suoran ja epäsuoran syrjinnän, häirinnän, kohtuullisten mukautusten epäämisen sekä ohjeen tai käskyn syrjiä jotakuta.

Aikaisempaan lakiin verrattuna uutta on myös, että työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista, kehitettävä työoloja ja toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Vammaisten henkilöiden osalta työnantajan on tarvittaessa kohtuullisia mukautuksia tekemällä varmistettava yhdenvertaiset asiointi-, koulutus- ja työnsaantimahdollisuudet.


Linkit:

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille

Yhdenvertaisuuslaki

YES – Yhdenvertaisuus etusijalle –hanke

FIBSin monimuotoisuusverkosto

 

Lisätietoa: MaRan työmarkkinaosasto

 


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum