Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Työsuojelutarkastuksia Helsingin ydinkeskustan kahviloihin ja pubeihin

26.05.2016

Työsuojelutarkastajat jalkautuvat kesäkuussa Helsingin ydinkeskustaan valvomaan kahviloita, ravintoloita ja pubeja. Tarkastuksilla käydään läpi erityisesti työvuoroluettelot, väkivallan uhan hallinta ja työterveyshuollon järjestäminen. Tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta.

Työpaikalla on oltava työvuorolistat

Jokaisen majoitus- ja ravitsemisalan työnantajan on noudatettava alan työehtosopimuksia. Niissä on määräykset muun muassa työvuorolistojen laadinnasta ja palkoista. Kaikilla alan työpaikoilla on oltava työvuorolistat, ja ne on laadittava aina kolmen viikon jaksolle. Työnantaja ja työntekijä eivät voi sopia sellaisista palkoista, jotka alittavat alan työehtosopimuksen vähimmäismääräykset. Uudet palkkataulukot astuivat alalla voimaan 1.3.2016.

Väkivallan uhkaan on aidosti varauduttava

Tarkastuksilla valvotaan, että työpaikoilla on toimivat käytännöt asiakasväkivallan uhan hallintaan. Työntekijöiden on tiedettävä miten toimia, jos asiakas käyttäytyy uhkaavasti tai muuten epäilyttävästi.

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto

Lakisääteinen työterveyshuolto tulee järjestää jokaisella työpaikalla, jossa on yksikin työntekijä. Työterveyshuoltoon kuuluu muun muassa lakisääteinen työpaikkaselvitys, joka on käsiteltävä työpaikalla yhdessä työntekijöiden kanssa. Yötyötä tekevillä työntekijöillä on oikeus lakisääteisiin määräaikaisiin terveystarkastuksiin.

Työterveyshuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä työn aiheuttamia tapaturmia, sairauksia ja terveyttä vaarantavaa kuormitusta. Työterveyshuoltosopimuksen ja työpaikkaselvityksen on oltava työpaikalla työntekijöiden nähtävillä.

Lisätietoa tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa:
Työvuoroluettelosta
Väkivallan uhasta
Työterveyshuollosta
Yötyöstä
Tiedote kesätyöntekijöiden palkkaamisesta
(1.4.2016)

Lisätietoja: Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen, Puh.029 501 6262, etunimi.sukunimi@avi.fi, Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake