Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Työnantajalla velvollisuus arvioida työaikojen vaikutuksia työturvallisuuteen

06.05.2013


Työturvallisuuslakia on täsmennetty mainitsemalla työajat yhtenä seikkana, josta aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät työnantajan on selvitettävä ja arvioitava. Lakimuutoksen tavoitteena on, että työajoista johtuviin riskeihin kiinnitettäisiin vaarojen arvioinnissa nykyistä enemmän huomiota. Eduskunta hyväksyi työturvallisuuslain muutoksen huhtikuussa. Muutos tulee voimaan 1.6.2013.

Lakimuutoksella ei ole käytännön vaikutuksia yritysten toimintaan, sillä työaikaan liittyvien haitta- ja vaaratekijöiden arviointia on edellytetty jo aiemmin. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on etukäteen selvitettävä ja tunnistettava työhön liittyvät terveys- ja työturvallisuusriskit.

Työajoista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät on ymmärrettävä laajasti. Työajoilla viitataan työ- ja lepoaikoihin, kuten yötyöhön, vuorotyöhön, ylityöhön ja riittäviin lepotaukoihin. Työajoilla tarkoitetaan myös muuta aikaa, jolloin työntekijä on sidottuna työhön, kuten vaikkapa matkustamista tai työpuheluihin vastaamista työajan ulkopuolella.

Työnantajan tulisi työaikojen osalta ottaa vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa työn ja toiminnan luonteesta riippuen huomioon esimerkiksi seuraavia seikkoja: työpäivien pituus, työntekijän mahdollisuus itse säätää työpäivän pituutta, kokonaistyöaika, peräkkäisten työvuorojen toistuvuus, työvuorojen kiertosuunta, ylityöt ja niiden määrä, työn suorittamisajankohta, työaikojen ennakoitavuus, työhön sidonnaisuuden aiheuttama kokonaiskuormitus sekä työntekijöiden mahdollisuus riittävään palautumiseen työpäivän aikana ja niiden välillä. MaRan jäsenyrityksissä tyypillisimmät työaikoihin liittyvät työterveys- ja turvallisuusriskit liittynevät ilta-, yö- ja vuorotyöhön sekä työn määrän vaihteluun sesongin mukaan.

Työterveyslaitoksen Terveet ja toimivat työajat -tutkimuksessa on esitetty työtapaturmien sekä työperäisten vammojen ja sairauksien lisääntyvän tasaisesti viikkotyön ylittäessä 40 tuntia. Tapaturmariskin suuruuteen vaikuttaa työajan keston lisäksi työn tauottaminen. Vuorotyöhön yhdistettyjä terveyshaittoja ovat muun muassa väsymys, unihäiriöt, lisääntynyt onnettomuusriski ja ruoansulatuselimistön oireet. Yksilölliset erot haittojen määrässä ovat kuitenkin suuret.

Lisätietoja MaRan työmarkkinaosastolta

 


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum