Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Pääkirjoitus: Työllisyyden parantaminen hallituksen ykköstavoitteena

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen työllisyysaste 68,5 prosentista 72 prosenttiin tällä vaalikaudella. Tämä tarkoittaa 110 000 uuden työpaikan luomista.

Matkailu- ja ravintola-ala on yksi avaintoimiala, jotta hallitus voisi päästä lähellekään tavoitettaan. Hallituksen tulisikin parantaa kotimarkkinoiden toimintaedellytyksiä veroratkaisuin, purkamalla sääntelyä ja uudistamalla työlainsäädäntöä. Ruotsissa vuosina 2006–2014 toimineet hallitukset tekivät syvällekäyviä uudistuksia, joiden tuloksena mara-alan työllisyys kasvoi 52 000 työpaikalla.

Ruotsissa talouden kriisiä hoidettiin vahvistamalla työllistävien toimialojen toimintaedellytyksiä ja suosimalla verotuksessa työllistymistä ja työllistämistä. Suomessa valittiin toisenlainen linja. Vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin ja se maksatettiin työllistävien palvelualojen yrityksillä palvelujen verotusta kiristämällä.

Viime vaalikaudella kulutusveroja kiristettiin 2,5 miljardilla eurolla. Kun tähän lisätään kunnallisverojen ja muiden julkisten maksujen korotukset, ostovoimaa on myös siirretty kotimarkkinayrityksiltä julkisen hallinnon ylläpitämiseen. Uusia työpaikkoja ei ole syntynyt teollisuuteen eikä juuri palvelualoillekaan.

Valtiovarainministeriö esittää ansiotulojen verotuksen keventämistä. Ministeriö perusteli budjettiesitystään ensimmäistä kertaa vuosikausiin kotimarkkinoiden toimintaedellytysten vahvistamisella. Valitettavasti tämä hyvä päätös tulee liian myöhään. Edelliset hallitukset pitivät itsepintaisesti kiinni vain vienti­teol­lisuuden toimintaedellytysten parantamisesta huomaamatta, että elinkeinorakenne myös muualla kuin Suomessa on muuttunut.

Ostovoima paranee hieman ensi vuonna. Suurena uhkana sille ovat kuitenkin kuntien tekemät verojen ja julkisten maksujen korotukset. Kuntien tulisikin sopeuttaa toimintansa uuteen normaaliin. Nykyistä palvelutasoa ei voida ylläpitää. Jokin raja on myös esimerkiksi kiinteistöverojen korotuksilla, koska ne vähentävät muun muassa matkailuinvestointeja.

Hallituksen toimet sääntelyn purkamisessa vaikuttavat meidän kannaltamme hyviltä. Alkoholilaissa tullaan purkamaan paljon turhaa sääntelyä. Asetelma vaikuttaa hyvältä myös elintarvikelainsäädännön järkiperäistämisessä. Keskustelumme maa- ja metsätalousministeriön sekä Eviran kanssa ovat olleet rakentavia. Sen sijaan rakentamista koskevan byrokratian purkamisessa ei ole edetty yhtä hyvin.

Kilpailukykysopimus on edullinen matkailu- ja ravintola-alan yrityksille. Se pienentää henkilöstökuluja ja parantaa asemaamme esimerkiksi matkailussa muihin Pohjoismaihin nähden.

Sunnuntaityökorvaus näyttää kuitenkin säilyvän tabuna. Kaksinkertainen sunnuntaityökorvaus estää satojen ravintoloiden ja kymmenien tuhansien uusien työtuntien syntymisen sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä. Vastaavaa tuplapalkkaa ei ole missään muussa EU-maassa mara-alalla. Sunnuntaityötä tekevät kannattavat sen säilyttämistä. Toimialamme ja asiakkaiden näkökulmasta se ei ole millään tavalla perusteltua. Ensisijaisesti meidän työmarkkinaosapuolten pitäisi löytää asiaan ratkaisu.

Muissa Pohjoismaissa mara-ala tekee kaikkien aikojen parasta tulosta. Myös meillä tämän vuoden ensimmäinen puolisko sujui odotuksia paremmin. Näkymät ovat varovaisen myönteiset myös loppuvuodelle. Hallitus voisi luoda meillä Ruotsin tapaan toimialallemme kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja työllistämistä ja palvelujen tarjoamista edistävillä toimilla.

 

Timo Lappi

Päivitetty 04.09.2017

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake