Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Tv-lupamaksu historiaan, Yle-vero tilalle

05.09.2012


Vuoden 2013 alusta televisiolupamaksu poistuu ja sen tilalle tulee Yle-vero. Tämä vaikuttaa myös yrityksiltä perittäviin maksuihin ja niiden perusteisiin.

Tähän mennessä yritykset ovat maksaneet noin 250 euron suuruista tv-lupamaksua jokaisesta sellaisesta toimipaikastaan, jossa on televisio. Majoitusalan yritykset ovat maksaneet yhden tv-maksun toimipaikkaa kohti, ja lisäksi majoitushuoneissa olevista televisioista on maksettu tv-maksu jokaisesta neljän television erästä tai erän osasta. Tv-lupamaksu on näin ollen muodostanut erittäin suuren kustannuserän majoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä.  

Ylen uudessa rahoitusmallissa maksuperuste ei ole yhteisöjen – kuten ei kotitalouksienkaan osalta – sidottu enää televisioiden käyttöön. Yhteisöjen osalta maksuperuste on sidottu yhteisön verotettavaan tuloon.

Kuka maksaa Yle-veroa?


Yle-vero koskee yhteisöjä, jotka harjoittavat Suomessa elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/1968) tarkoitettua liike- tai ammattitoimintaa tai maatilatalouden tuloverolaissa (543/1967) tarkoitettua maataloutta.

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ei ole yhteisö, joten sen maksettavaksi ei tule Yle-veroa. Yhtiön osakkaalle määrätään henkilön Yle-vero, kuten muillekin henkilöille. Sitä määrättäessä otetaan huomioon hänen tulojensa yhteismäärä, myös yhtiöstä saadut tulot (Verohallinnon internetsivut: ”Yle-vero, usein kysyttyä”).

Yle-veroa eivät maksa henkilöt eivätkä yhteisöt, joiden kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa. Ahvenanmaalla on oma televisiomaksu. Valtio ja sen laitokset, kunnat ja kuntayhtymät, seurakunnat, muut uskonnolliset yhdyskunnat ja asunto-osakeyhtiöt on myös vapautettu yhteisöjen Yle-verosta. Yle-verosta on vapautettu myös tuloverolain 20 §:ssä tuloverosta vapautetut yhteisöt.

Maksettavan veron määrä perustuu yrityksen tulokseen


Eduskunta päätti hallituksen esityksestä poiketen, että Yle-vero noudattaa yhteisöjen osalta liikevaihtomallin sijasta tulokseen perustuvaa mallia. Maksuvelvollisuus alkaa, jos yhteisöllä on vähintään 50 000 euroa verotettavaa tuloa verovuonna. Jos yhteisön verotettava tulo jää alle 50 000 euron, ei veroa peritä.

50 000 euron rajalla Yle-veron määrä on 140 euroa. Vero nousee tästä 0,35 prosentilla 50 000 euroa ylittävältä osin. Veron enimmäismäärä on enintään 3 000 euroa. Enimmäisraja tulee vastaan, jos yrityksen verotettava tulo on 868 000 euroa.

Esimerkkejä:

  • Yhteisön verotettava tulo on verovuonna 40 000 euroa >> Ei Yle-veroa, koska tulo jää alle 50 000 alarajan.
  • Yhteisön verotettava tulo on verovuonna 75 000 euroa >>
    Yle-veron määrä on 140 euroa (vero 50 000 rajalla) + 0,35 % * 25 000 euroa eli yhteensä 227,50 euroa.
  • Yhteisön verotettava tulo on 250 000 euroa >>
    Yle-veron määrä on 140 euroa (vero 50.000 rajalla) + 0,35 % * 200 000 euroa eli yhteensä 840 euroa.

Miten toimin?

Yle-veron maksaminen ei edellytä toimenpiteitä, koska se sisältyy verojen ennakkoperintään. Esimerkiksi yritystuloa saavan osalta maksu sisältyy ennakonkantona maksuun pantavaan summaan.


Lisätietoja:
Kai Massa, 09 6220 2047


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum