Kirjaudu MaRan jäsensivuille

"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelma kesällä 2014

24.01.2014


MaRa ja PAM ovat päässeet sopimukseen “Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelmasta kesäkausille 2014, 2015 ja 2016. Sopimus sisältää joitakin lisäyksiä aikaisempaan kesäharjoitteluohjelmaan verrattuna. Kesäharjoitteluohjelmaa voidaan noudattaa vain Matkailu-ja Ravintolapalvelut MaRan jäsenyrityksissä.

Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena on antaa koululaisille omakohtaista kokemusta alan yritysten toiminnasta ja alan tarjoamista mahdollisuuksista sekä antaa heille sopivaa käytännön työtä. Tarkoitus on, että koululaiset tutustuvat ammattitaitoisen henkilökunnan rinnalla yritys- ja työelämään. Harjoittelulla ei ole tarkoitus korvata tavanomaista kesätyötä tai muita harjoittelumahdollisuuksia eivätkä harjoittelijat voi olla olennainen osa liiketoiminnassa tarvittavaa henkilöstöä.

Tutustu harjoittelusopimukseen sekä siihen liittyvänä sopimuslomakkeeseen työsuhdeasioiden tietopankissa (matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluala, alinna kohdassa Muuta)

 

Kahden viikon työsuhde

Kesäharjoittelun piiriin kuuluvat ne peruskoululaiset, kymppiluokkalaiset, ammattistarttilaiset sekä lukiolaiset, jotka aikaisemmin eivät ole olleet työssä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelujen alalla lukuun ottamatta mahdollisia aikaisempia tutustumisjaksoja. Koululaisella voi olla yhtenä kesänä samassa yrityksessä vain yksi tutustumisjakso matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa työtehtävissä.

Kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voi kestää kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää ja sen tulee sijoittua 1.6. ja 31.8. väliselle ajalle. Työvuoron tulee olla yhdenjaksoinen ja se tulee sijoittaa maanantai-perjantai ajanjakson päivävuoroihin. Työvuoro voi alkaa aikaisintaan kello 8.00 ja työvuoron tulee päättyä viimeistään kello 18.00. Päivittäinen työaika voi harjoitteluohjelmassa olla enintään 6 tuntia.

Työnantaja maksaa koululaiselle kertakaikkisena palkkana 340 euroa vuonna 2014, 345 euroa vuonna 105 ja 350 euroa vuonna 2016. Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen. Tämän lisäksi on maksettava tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutus- sekä eläkemaksut. Voimassa olevan työehtosopimuksen palkkoja, palkanmääräytymisperusteita ja muita rahanarvoisia etuja koskevia määräyksiä ei sovelleta kesäharjoitteluohjelman mukaan työllistettäviin koululaisiin.

 

Työpaikan pelisäännöt selviksi ennen harjoittelua

Harjoitteluaikana yritystoimintaan tutustumisen ja erilaisten töiden teettämisen tulee olla tasapainossa. Harjoitteluohjelman suunnittelussa hyödynnetään yrityksen omia perehdyttämismalleja. Henkilön, jonka tehtävänä on perehdyttää kesäharjoitteluohjelman mukaisia työntekijöitä, on oltava ennalta määrätty ja ammattitaitoinen ja henkilölle tulee varata riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseksi. Kesäharjoitteluohjelmaa tulee käyttää vain yrityksessä tai toimipaikassa, jossa on riittävästi henkilökuntaa perehdytyksen järjestämiseksi.


Kesäharjoitteluohjelman toteuttaminen yrityksissä ei ole ristiriidassa työsopimuslain ja voimassa olevien sopimusten työvoiman vähentämistä, lisätyön tarjoamisvelvollisuutta tai takaisinottoa koskevien määräysten kanssa. Tämä ei kuitenkaan saa merkitä sitä, että koululaisten työpanoksella korvataan lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden töitä eikä harjoittelijan ottaminen saa johtaa osa-aikatyöntekijän aseman heikentymiseen.

Ennen harjoitteluohjelman käynnistämistä tulee ohjelma käydä läpi pääluottamus- tai luottamusmiehen kanssa. Työnantaja ilmoittaa ennen harjoittelun alkamista pääluottamus- tai luottamusmiehelle kirjallisesti kesäharjoitteluohjelman mukaisten harjoittelijoiden nimet sekä harjoittelupaikat ja ajankohdat.

Liitot suosittelevat, että yritykset hyvissä ajoin ennen harjoitteluohjelman toteuttamista huomioivat sen erityisluonteen henkilöstösuunnitelmassa tai muussa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

 

Ikärajat olennaisia sosiaalivakuutusmaksuissa

Koululaisten kesäharjoitteluohjelman mukaisesta harjoittelusta maksetaan normaalit työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut. Ikärajojen takia maksuvelvollisuus on kuitenkin olennaisesti tavallisten työntekijöiden maksuvelvollisuutta suppeampi.


Työeläkevakuutusmaksuja maksetaan 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen. Koska valtaosa kesäharjoittelijoista on tätä nuorempia, heistä ei makseta työnantajan työeläkemaksua eikä heidän palkastaan pidätetä työntekijän eläkemaksua. Alle 18-vuotiaille maksettavia palkkoja ei myöskään ilmoiteta työeläkelaitokselle.


Työttömyysvakuutuksessa vastaava ikäraja on 17 vuotta. Alle 17-vuotiaasta ei makseta työnantajan työttömyysvakuutusmaksua eikä heiltä peritä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. Alle 16-vuotiaista ei makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua.

 Kesäharjoittelijat on iästä riippumatta sisällytettävä työtapaturmavakuutukseen. Työnantajan tulee kuitenkin ilmoittaa alle 17-vuotiaille maksamastaan palkasta työtapaturmavakuutusyhtiölle, jotta heistä ei perittäisi työttömyysvakuutusmaksuja.

 

 


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum