Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Tutkimukset

Tutkimuksia matkailu- ja ravintola-alalta

Alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta (julkaistu 20.5.2019)
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK selvitti haastattelututkimuksessa suomalaisten Virosta tuomien alkoholijuomien määriä. Suomalaiset toivat Virosta toukokuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana yhteensä 29 miljoonaa litraa alkoholijuomia, mikä on noin miljoona litraa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuokratasotutkimus 2018 (julkaistu 7.1.2019)
Tutkimus selvitti majoitus- ja ravitsemisalan tilavuokrien tasoa elokuussa 2018 ja siinä vuoden aikana tapahtuneet muutokset. Lisäksi selvitettiin vuokrien osuutta alan yritysten liikevaihdosta. Tutkimus on ostettavissa Restamarkista.

Ravintolaruokailun trenditutkimus (julkaistu 11.12.2018)
Tutkimus ruokailusta kodin ulkopuolella ja siinä tapahtuvasta kehityksestä. Ravintolaruokailun trenditutkimus ilmestyy joka toinen vuosi. Tutkimus on ostettavissa Restamarkista. Median tiedustelut MaRan viestintään.

Ravintola-anniskelun arvonlisäverokannan alentamisen vaikutukset toimialalle ja kerrannaisvaikutukset kansantaloudelle (julkaistu 13.11.2018)
Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan anniskelun arvonlisäveron alentaminen 24 prosentista 14 prosenttiin lisäisi paitsi alkoholijuomien myös ruoan ja muiden palveluiden kysyntää. Veron siirtyessä kokonaisuudessaan hintoihin vaikutukset kansantaloudessa olisivat kerrannaisvaikutuksineen yhteensä lähes 300 miljoonaa euroa.

Alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta (julkaistu 12.9.2018)
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK selvitti haastattelututkimuksessa suomalaisten Virosta tuomien alkoholijuomien määriä. Tutkimuksen mukaan suomalaiset toivat syyskuun 2017 ja elokuun 2018 välisenä aikana Virosta yhteensä 32 miljoonaa litraa alkoholijuomia.

Vuokramökkitilastoinnin esiselvitys (julkaistu 21.8.2018)
Visit Finlandin raportti esittää vuokramökkitilastoinnin esiselvityksen tärkeimmät tulokset sekä tilaston suunnitellun menetelmän ja sisällön. Mökkien vuokrakäytön aikaisemman tilastoinnin esteenä on ollut tarpeeksi kattavan ja tarkan aineiston saatavuus.

Tapahtuma- ja kokousmyynnistä ensi kertaa kattavaa tietoa (julkaistu 17.5.2018)
Tapahtuma- ja kokousmyynnin alalla toimivien yritysten toiminnan laajuudesta ja kehityksestä on kerätty ensi kertaa kattavasti tietoa. Kysely järjestettiin MaRan tapahtuma- ja kokousmyyntiä harjoittaville jäsenyrityksille helmi-maaliskuussa 2018.

Koulujen kesälomien siirron vaikutukset matkailuelinkeinolle (julkaistu 3.5.2018)
Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä analysoidaan koulujen kesälomien kahden viikon eteenpäin siirron vaikutuksia matkailuelinkeinolle. Analyysin mukaan kesälomien siirrolla on myönteiset vaikutukset matkailutuloon ja työllisyyteen sekä elinkeinon toimintaedellytysten kehittämiseen.

Matkustajamerenkulun valtiontukimäärää vastaavan tulon laskennalliset tulo- ja työllisyysarviot matkailuliiketoiminnalle : panos-tuotostarkastelu (julkaistu 12.4.2018)
Tampereen yliopiston tutkimus kertoo, että jos matkustajamerenkulun valtiontukia vastaava tulo kohdistettaisiin matkailuun maa-alueella, olisi tulovaikutus vuosittain 370–420 miljoonaa euroa. Vastaavasti työllisyysvaikutus olisi 2 400 – 2 750 henkilötyövuotta.

Ruokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille Suomessa 2013-2015 (julkaistu 20.5.2017)
Luonnonvarakeskus Luke selvitti kotimaisen ruoka-alan verokertymää ja työllisyysvaikutuksia. Selvityksen kotimaisen ruokasektorin verokertymästä ja työllisyysvaikutuksista rahoittivat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Agronomiliitto ry.

Merenkulun tuet – arvio henkilökuljetuksiin kohdistuvista valtiontuista (julkaistu 30.5.2017)
Tampereen yliopiston julkistama selvitys arvioi, että Suomen valtio tukee matkustajamerenkulkua vuosittain noin 241–255 miljoonalla eurolla.

Ravintolaruokailun trenditutkimus (julkaistu 15.12.2016)
Tutkimus ruokailusta kodin ulkopuolella ja siinä tapahtuvasta kehityksestä. Ravintolaruokailun trenditutkimus ilmestyy joka toinen vuosi. Tutkimus on ostettavissa Restamarkista. Median tiedustelut MaRan viestintään.

Mökkimajoitustilasto 2015 (julkaistu 7.4.2016)
Raportti sisältää yhdeksän eri hiihtokeskuksen mökkimajoituksen kuukausittaiset luvut yöpymisistä ja saapuneista vieraista vuotta 2015 koskien. Raportti edellyttää kirjautumista.

Guggenheim – tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle (julkaistu 20.1.2016)
Taloustutkimus Oy:n toteuttama tutkimus Guggenheim Helsinki -museon vetovoimaisuudesta eurooppalaisten ja aasialaisten matkailijoiden silmin sekä museon arvioiduista matkailutulo-, työllisyys- ja verohyödyistä.

Suomalaisten alkoholiostot Virosta (julkaistu 12.11.2015)
TAK Oy:n tutkimus suomalaisten alkoholin matkustajatuonnista Virosta. Tutkimusaineisto on edustava otos kolmen suurimman laivayhtiön laivoilla vuoden aikana Virosta Suomeen matkustaneista suomalaisista.

Tunnuslukututkimus 2014 (julkaistu 29.5.2015)
MaRan Tunnuslukututkimus majoitus- ja ravitsemisalan tilavuokrien tasosta, vuokratasossa tapahtuneista muutoksita sekä vuokrien, työvoimakustannusten, myynti- ja käyttökatteen ja muiden kustannusten osuudesta yritysten liikevaihdosta.

IEA:n seurantaraportti anniskeluaikojen vapauttamisesta Englannissa ja Walesissa
(julkaistu 20.5.2015)
Britannian taloudellisten asioiden tutkimuslaitoksen IEA:n koostama seurantaraportti anniskeluaikojen vapauttamisen seurauksista Britanniassa vuosina 2005–2015.

Ravintolaruokailun trenditutkimus (julkaistu 11.12.2014)
Tutkimus ruokailusta kodin ulkopuolella ja siinä tapahtuvasta kehityksestä. Ravintolaruokailun trenditutkimus ilmestyy joka toinen vuosi.

PTT:n tutkimus edustuskulujen verovähennysoikeuden poistamisen vaikutuksista
(julkaistu 25.6.2014)
Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimus verovähennysoikeuden poistamisen vaikutuksista  matkailu- ja ravintola-alalla.

Tutkimus liikenneasemien alkoholipoliittisesta merkityksestä (julkaistu 2014)
Kartoitus oluen, siidereiden ja long drink -juomien vähittäismyyntiaikojen supistamisen vaikutuksista liikenneasemien myyntiin ja työllisyyteen.

Tutkimus matkailijoiden asenteista kaivoksiin (julkaistu 2013)
Metlan selvitys muun muassa Ylläksen ja Levin kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden käsityksiä kaivostoiminnasta.

PTT:n edustuskulututkimus (julkaistu 2013)
Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen PTT:n selvitys edustuskulujen verovähennysoikeuden poiston vaikutuksia matkailu- ja ravintola-alalle.

Jatkoaikojen poistamisen taloudelliset vaikutukset (julkaistu 2012)
MaRan selvitys ravintoloiden jatkoaikojen poistamisen vaikutuksista, jos anniskelu ravintoloissa loppuisi nykyisen kello 03.30 sijaan 01.30.

KTK:n tutkimus ravintolaruoan alv:n alentamisesta (julkaistu 2011)
Tutkimus ravintolaruuan alv:n alentamisen siirtymisestä asiakashintoihin heinäkuussa 2011 tapahtuneen  arvonlisäveron alentamisen seurauksena.

XX

Päivitetty 22.05.2019

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum