Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Paljon melua tyhjästä: Tapahtumiin liittyviä lupakäytäntöjä tulisi keventää

11.01.2016  SÄÄNTELY KEVYEMMÄKSI

Isojen konserttien ja festareiden järjestämiseen liittyy kosolti lupa-, ilmoitus- ja valvontatyötä. MaRa ehdottaa, että tapahtumiin liittyviä lupakäytäntöjä tulisi keventää ja yhtenäistää. Yksittäisten ihmisten tapahtumista kokemat haitat kuten meluhaitat saavat liian usein suhteettoman suuren merkityksen lupa-asioiden kannalta. Pelkkien haittojen kartoittamisen sijaan huomiota kannattaa suunnata tapahtumien tuottamiin lukuisiin positiivisiin vaikutuksiin.

Lukuisat tapahtumat rockfestareista klassisen musiikin tapahtumiin elävöittävät koko Suomea. Festivaaleista kumpuavat myönteiset vaikutukset ovat yleensä huomattavasti suuremmat kuin niistä lähiympäristölle mahdollisesti syntyvät haitat. Festivaaleilla on positiivisia vaikutuksia muun muassa kulttuurielämään, esiintyjien ja taiteilijoiden elinkeinoon, matkailuun ja myös kuntien ja valtion talouteen. Festivaalikävijät käyttävät koko joukon erilaisia palveluja, jotka työllistävät ja tuovat verotuloja.

MaRa katsoo, viranomaiset tulisi ohjata nykyistä paremmin huomioimaan tapahtumien positiiviset vaikutukset kaupunkikuvan elävöittämiseen, kunnan ja lähialueiden yritysten ja asukkaiden toimintaan ja työllistymiseen. Tapahtumat ovat aina lyhytkestoisia, ja Suomessa tapahtumien sesonkiaika on varsin lyhyt.

Suurinta osaa melu ei häiritse

Tapahtumien aiheuttama melu nousee aika ajoin tapetille – osin syyttä. Tutkimukset osoittavat, että suurin osa ei koe tapahtumien aiheuttamaa lyhytkestoista melua häiritsevänä. Helsingin kaupunki julkaisi joulukuussa 2015 kyselytutkimuksen, jonka mukaan kaupunkilaiset näkevät konserttien elävöittävän Helsinkiä ja parantavan kaupungin mainetta. Myös konserttimelua siedetään melko hyvin. Helsinkiläisten mielestä myöhään jatkuvia konsertteja voisi olla jonkin verran nykyistä enemmän. Kysely suunnattiin niin sanotuille melualueille, joissa järjestetään ulkoilmakonsertteja. Vastaajat edustavat siis helsinkiläisiä, joille ulkoilmakonserteista arvioitiin olevan enemmän haittaa kuin kaupunkilaisille keskimäärin.

Päätöksenteossa ei tulisi antaa liiallista painoarvoa yksittäisten ihmisten mielipiteille. Melulainsäädäntöä tulee keventää tapahtumien osalta: asukkaiden tulee sietää lyhytkestoisia tapahtumia ja niistä kantautuvaa musiikkia. MaRa ehdottaa, että harvoin toistuvista tapahtumista aiheutuvia meluhaittoja arvioitaisiin eri perusteilla kuin silloin, kun kyseessä on jatkuvaluonteinen toiminta ja siitä aiheutuva meluhaitta.

Myös tapahtumien päättymisaikoja voisi tarkastella uudelleen. Kansainvälisten tapahtumien saamisen kannalta on erittäin tärkeää, että päättymisaikaa ei rajattaisi nykyiseen tapaan tiukasti klo 22 tai 23 päättyväksi. Visuaalisten elämysten tuottamisen kannalta Suomen valoisat kesäyöt asettavat omat haasteensa, kun hämärä laskeutuu huomattavan myöhään.  

Yhden luukun periaatteella byrokratia kevyemmäksi

Tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvät lupakäytännöt vaihtelevat eri puolella Suomea. Nykykäytäntö on johtanut osittain erilaisiin käytäntöihin eri kunnissa. Viranomaiskäytännöt tulisi olla kaikkialla yhdenmukaiset ja tapahtuman järjestämiseen kannustavia.

Myös lupa- ja ilmoitusprosesseissa on kehittämisen varaa.Tällä hetkellä tapahtumanjärjestäjät joutuvat asioimaan erikseen usean eri viranomaisen kanssa ja täyttämään samoja tietoja moneen paikkaan. Hallinnollista taakkaa ja viranomaisten työtä voidaan merkittävästi vähentää, jos tapahtumaan liittyvä tarpeellinen byrokratia voitaisiin hoitaa yhden luukun periaatteella. Se voidaan toteuttaa hyödyntämällä sähköistä palvelualustaa, jonka kautta tehtäisiin kaikki viranomaisten vaatimat ilmoitukset ja hakemukset ja jonka kautta tapahtumanjärjestäjä asioisi viranomaisten suuntaan. Palvelualustassa näkyisi käsittelyn ajankohtainen tilanne.

MaRa pitää positiivisena, että työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt suurten yleisötapahtumien järjestämisen keventämiseen tähtäävään hankkeen. Hankkeen osana selvitetään muun muassa digitaalisen palvelualustan käyttöönottoa tapahtumien lupa- ja ilmoitusasioiden sujuvoittamiseksi.

Vakiintuneille tapahtumille toistaiseksi voimassaoleva lupa

Etukäteen suunnitellut ja hyvin organisoidut tapahtumat rasittavat viranomaisia vähän verrattuna esimerkiksi sosiaalisen median kautta järjestettyihin ja ilman virallista järjestäjää oleviin massatapahtumiin.

Useat vakiintuneet festarit ja tapahtumat toistuvat vuosittain. Toistuvilla tapahtumilla on useimmiten järjestäytynyt taustaorganisaatio ja muun muassa ympäristöasioiden hallinta on kunnossa. Toistuville tapahtumille tulisi myöntää toistaiseksi voimassaoleva lupa eikä vaatia lupien hakemista joka vuosi uudelleen. 

Linkki Helsingin kaupungin kyselyyn: http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/ymparistokeskus/melututkimus_14122015


Mitä pullonkauloja isojen tapahtumien järjestämiseen liittyvissä lupa- ja ilmoituskäytännöissä nyt on?

Vastaajana promoottori Eeka Mäkynen, Finnish Metal Events / Tuska-festivaali:

"Teemme hyvissä ajoin tapahtumailmoituksen Helsingin kaupungin sähköisten palveluiden kautta antamalla kaikki tarvittavat tiedot tapahtumasta pelastussuunnitelmaa ja kävijämääriä myöten. Nykykäytäntö olisi ihan toimiva, jos vain eri viranomaiset sitä käyttäisivät! Käytännössä nyt kuitenkin lähestulkoon samat suunnitelmat pitää lähettää vielä erikseen pelastus-, elintarvike-, rakennus-, viestintä-, anniskelu- ja meluviranomaisille sekä poliisille. 

Eri virastot myöntävät – jos myöntävät – luvat omien aikataulujensa mukaan. Esimerkiksi meluviranomaisilta vastaus voi tulla vasta paria viikkoa ennen tapahtumaa, vaikka ilmoitus tehdään hyvissä ajoin. Tämä on tapahtumajärjestäjälle ongelmallista. Pelkkiin oletuksiin perustuen tapahtumaa ei voida perustaa. Tapahtumatuotannon logistiikka sekä esiintyjien ilmoittaminen hyvissä ajoin on turvallisen tapahtumajärjestämisen kulmakiviä.

Aikatauluilla on myös suuri vaikutus tapahtuman budjettiin. Esimerkiksi 10 000 hengen viikonlopputapahtuman typistäminen loppuillasta tunnilla merkitsee pelkästään anniskelutuotoista noin kymmenen prosentin pudotusta – puhumattakaan yleisökokemuksen heikentämisestä. Meluviranomaisella on liian suuri päätäntävalta tapahtuman luonteeseen". 

Miten kehittäisit lupakäytänteitä?

"Liputan yhden luukun periaatetta, jossa tapahtumajärjestäjä antaa kaiken tarvittavan tiedon sähköiseen tapahtumailmoitukseen, josta tieto kulkee jokaiseen virastoon. Vakiintuneilla, säännöllisesti järjestettävillä festivaaleilla lupa tulisi olla pysyvä ja sitä vain päivitettäisiin vuosittain.

Meluluvat voisivat jatkua perjantaisin ja lauantaisin klo 00 saakka ja muina päivinä klo 23 saakka. Jatkoajoista voidaan päättää erikseen.

Festivaaleilla ei olisi erillisiä kaljakarsinoita, vaan alaikäiset tunnistettaisiin erivärisellä rannekkeella ja anniskelusäädöksien noudattamisesta vastaisi festivaali itse". 

Oletteko saaneet valituksia melusta?

"Tuska-festivaali veti viime kesänä 25 000 raskaan musiikin ystävää koolle. Jälleen selvisimme ilman yhtäkään pelastus- tai poliisitehtävää. Emme saaneet ainuttakaan meluvalitusta. Musta sydän, parempi mieli!"

Hallituksen kärkihanke sääntelyn purkamiseksi ja hallinnollisen taakan keventämiseksi tähtää yritystoiminnan helpottamiseen. Matkailu- ja ravintola-ala on tukevasti säänneltyä. Alan lainsäädännön ja valvonnan järkiperäistäminen auttaisi alan yrityksiä keskittymään oleelliseen ja toisi alalle lisää työpaikkoja ja verotuloja. Mitä mara-alalla pitäisi tehdä sääntelyn vähentämiseksi? Miten säädösten purku vaikuttaisi alan yritysten toimintaan? Sääntely kevyemmäksi –sarjassa nostetaan esiin sääntelyn keventämisen esimerkkejä mara-alalta.


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum