Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Opotutkimus 2015: Matkailu- ja ravitsemisalan vahvuutena kiinnostavat työtehtävät

06.05.2015

Matkailu- ja ravitsemisalan vahvuus ovat sen tarjoamat kiinnostavat työtehtävät, selviää tuoreimmasta Opotutkimuksesta, jossa kysyttiin opinto-ohjaajien mielipiteitä ja ajatuksia eri toimialoista. Opinto-ohjaajat ilmoittivat  tuntevansa matkailu- ja ravitsemisalan mitatuista toimialoista parhaiten.

Opinto-ohjaajat liittävät matkailu- ja ravitsemisalaan monia vahvuuksia. Opinto-ohjaajilta kysyttiin mielikuvia muun muassa toimialojen tehtävien kiinnostavuudesta, työilmapiiristä sekä työllisyysnäkymistä. Vertailussa mukana oli matkailu- ja ravitsemisalan lisäksi kahdeksan muuta toimialaa: kaupanala, metsäteollisuus, teknologiateollisuus, pankki- ja rahoitusala, energiateollisuus, taloushallinto- ja kirjanpito, vakuutusala sekä kemianteollisuus.

Yli puolet vastaajista koki matkailu- ja ravitsemisalan tarjoavan kiinnostavia työtehtäviä. Toimialavertailussa matkailu- ja ravitsemisala sijoittui alan kiinnostavuuden suhteen jaetulle toiselle sijalle. Työilmapiirin puolestaan hyväksi koki noin kolmasosa vastaajista, mikä on yli kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin toiseksi sijoittuneen toimialan.

Matkailu- ja ravitsemisalan työllisyysnäkymät nähtiin kohtuullisina: noin kolmasosa vastaajista koki alan työllisyystilanteen hyvänä. Matkailu- ja ravitsemisala sijoittui työllisyysnäkymien osalta toimialavertailussa neljänneksi.

Mielikuvien kokonaisvertailussa matkailu- ja ravitsemisala yli sijalle viisi.

Matkailu- ja ravitsemisala opinto-ohjaajien keskuudessa tunnettu

Tutkimuksessa tiedusteltiin myös toimialojen tunnettuutta opinto-ohjaajien keskuudessa. Tutkimuksen tulosten mukaan matkailu- ja ravitsemisala tunnetaan erinomaisesti, sillä neljä viidestä vastaajasta ilmoitti tuntevansa alan joko erittäin hyvin tai melko hyvin. Vastaajat ilmoittivat tuntevansa matkailu- ja ravitsemisalan toimialoista parhaiten.

Vastaajilta pyydettiin kokemuksia myös koulu-yritys -yhteistyön ongelmakohdista. Suurimmiksi ongelmiksi vastaajat ilmoittivat tarvittavien resurssien sekä yritysyhteyksien puuttumisen.

Opotutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten opinto-ohjaajien mielipiteitä ja ajatuksia eri toimialoista sekä koulu-yritys -yhteistyöstä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 229 opinto-ohjaajaa yläkouluista, lukiosta ja ammatillisista oppilaitoksista. Tutkimus toteutettiin vuonna 2015 ensimmäistä kertaa. Sen toteutti Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n toimeksiannosta T-Media.

 

Lisätietoja tutkimuksesta:

Harri Leinikka, toimitusjohtaja, T-Media, p. 040 505 5001
Reeta Sutinen, tutkimuspäällikkö, T-Media, p. 040 511 9936


Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum