Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Onko pelastussuunnitelmasi ajan tasalla?

04.06.2013


Nykyisin voimassa oleva pelastuslaki tuli voimaan 1.7.2011. Vanhat, ennen 1.7.2011 tehdyt pelastussuunnitelmat tulee päivittää kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Yritysten on päivitettävä pelastussuunnitelmansa nykyisen lain mukaisiksi 1.7.2013 mennessä.

Voimassa olevan pelastuslain 15 §:n 2 momentin mukaan pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;

3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi; ja

4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Jos pelastussuunnitelma on tehty huolellisesti edellisen lain sisältökohtien mukaan, se täyttää nykyisen lain vaatimukset, mutta siihen on lisättävä uuden pelastusasetuksen edellyttämä selvitys siitä, miten pelastuslain 14 §:n mukainen omatoiminen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa.

Omatoiminen varautuminen on yksittäisten kansalaisten, yritysten ja taloyhtiöiden valmistautumista erilaisia onnettomuuksia, erityistilanteita ja poikkeusoloja varten.  Omatoimisella varautumisella pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia, tunnistamaan riskejä, toimimaan arkipäivän onnettomuuksissa ja sairaustapauksissa itsenäisesti sekä harjaannutaan hälyttämään apua.

Pelastuslain 15 §:n 2 momentissa säädetyn sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos.

Mitä yrityksiä pelastussuunnitelma koskee?

Pelastussuunnitelma tulee laatia majoitusliikkeisiin sekä pysyville ja tilapäisille leirintäalueille. Yli 50 asiakaspaikan ravintoloilla ja huvipuistoilla on oltava pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden järjestäjien, esimerkiksi festivaalien, on laadittava pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin tai muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- ja paloturvallisuusriski. Pelastussuunnitelma on aina laadittava sellaiseen yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä, käytetään avotulta tai erikoistehosteena räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja, tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.


Lisätietoja: Sami Hämäläinen, 09 6220 2087


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum