Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Oikeustapaus: Anniskeluviranomaisella ei toimivaltaa puuttua ravintolan musiikkimeluun

25.06.2013


Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tuoreessa päätöksessään linjannut, ettei anniskelulupaviranomaisella ole toimivaltaa puuttua ravintolassa soitettavaan musiikkiin lupaehtoja asettamalla. 

Anniskelulupaviranomainen oli antanut luvanhaltijalle kirjallisen varoituksen alkoholijuomien anniskelua koskevien säännösten rikkomisesta ravintolahuoneistossa esitetyn musiikin äänekkyyden vuoksi. Samalla viranomainen oli määrännyt, että elävän musiikin soittamisen tuli päättyä viimeistään kello 23.00. Musiikkia ei myöskään saanut soittaa ennen kello 23.00 niin kovaa, että soittaminen aiheuttaa häiriötä asuinympäristölle. Musiikkia soitettaessa ravintolan ovet ja ikkunat tuli pitää kiinni ja kaikilla mahdollisilla keinoilla estää meluhaitan syntyminen asuinympäristölle. Luvanhaltijan tuli lisäksi huolehtia ravintolan edustan siivoamisesta päivittäin heti ravintolan sulkemisen jälkeen tai viimeistään aamulla. 

KHO totesi päätöksessään, että meluasioissa toimivalta kuuluu terveydensuojeluviranomaiselle. Tämän viranomaisen tehtäviin kuuluu meluasian selvittäminen muun ohessa asianmukaisin mittauksin.  Alkoholilain noudattamista valvovan viranomaisen toimivaltaan ei sen vuoksi luontevasti kuulu antaa melun määrän rajoittamiseen tähtääviä määräyksiä varsinkaan, kun nimenomainen toimivalta samassa asiassa on annettu laissa muille tahoille.

KHO katsoi myös, ettei anniskelulupaviranomainen näin ollen ole voinut antaa ravintolalle soiton määräaikaa, musiikin voimakkuutta ja ravintolan ovien sekä ikkunoiden sulkemista soitettavan musiikin johdosta koskevia ehtoja tai määräyksiä. KHO ei myöskään pitänyt soittomelua alkoholilain tai sen nojalla annettujen säännösten rikkomisena. Soittomelua ei myöskään pidetty alkoholilaissa tarkoitettuna järjestyshäiriönä eikä muuna väärinkäytöksenä, joka oikeuttaisi seuraamuksen antamisen.

Anniskelulupaviranomainen oli lisäksi antanut luvanhaltijalle katualueen puhtaanapitoa koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä. KHO katsoi päätöksessään, ettei anniskelulupaviranomaisella ollut toimivaltaa myöskään tällaisten määräysten antamiseen. 

Lue lisää päätöksestä syyskuun Vitriinistä 6/2013!


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum