Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Matkailutilinpito

Matkailuun kulutettiin Suomessa Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 13,8 miljardia euroa vuonna 2015. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta on lähes 4 miljardia euroa.

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle

Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2015 arviolta 13,8 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli noin 27 prosenttia eli 3,66 miljardia euroa.

Matkailun osuus bruttokansantuotteesta

Matkailun aikaansaama arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna 2015 oli arviolta 4,45 miljardia euroa, mikä on 2,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Verrattuna muiden toimialojen arvonlisäykseen, matkailun arvonlisä oli yli puolitoista kertaa suurempi kuin elintarviketeollisuuden, sekä myös suurempi kuin maatalouden arvonlisä.

Matkailu työllistää

Matkailutilinpidon mukaan vuonna 2015 matkailualan työllisten lukumäärä oli noin 137 800 henkilöä. Työvoiman määrä kasvoi lähes 6 % vuosina 2011–2015, ja alalle odotetaan 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Uusimaa on Suomen matkailukysynnän veturi

Suomen matkailukysynnästä lähes puolet kohdistuu Uudellemaalle. Alueellisesta matkailukysynnästä yli viidennes painottuu erityisesti Lappiin, Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Suomessa oli viisi maakuntaa, joissa ulkomaisen kysynnän osuus on yli neljänneksen: Uusimaa, Ahvenanmaa ja Kymenlaakso sekä Etelä-Karjala, missä ulkomaisen kysynnän osuus oli peräti 67 prosenttia johtuen venäläisten matkailusta ja Lappi, jonka matkailukysynnästä 40 prosenttia oli ulkomaista. Muissa maakunnissa kotimaisen matkailukysynnän osuus on keskimäärin yli 80 prosenttia.


Lue lisää:

Matkailu lukuina

Aluelliinen matkailutilinpito

Matkailutilinpidon avainluvut

Visit Finlandin tilastopalvelu Rudolf

Päivitetty 21.08.2017

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake