Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle oppimisympäristöjen turvallisuusopas

03.10.2013

Opetushallituksen asettama projektiryhmä on laatinut matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen turvallisuusoppaan. Opasta voivat hyödyntää koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät, opettajat ja kouluttajat, opiskelijat ja tutkinnon suorittajat, työpaikkaohjaajat ja –kouluttajat sekä ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintosuoritusten arvioijat.

 

Oppaaseen on koottu keskeinen työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö sekä alakohtaisten vaaratekijöiden tunnistamista ja poistamista sekä mahdollisten riskien suuruuden ja seurauksien arviointia tukevaa aineistoa. Lisäksi oppaaseen sisältyy osio, jossa on kuvattu keskeisten toimijoiden työturvallisuusvastuita ammattikoulutuksen eri toimintaympäristöissä.

 

Oppaan tarkoituksena on edistää matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen työturvallisuutta ja varmistaa, että oppimisympäristöt ovat säännösten mukaisia. Alan työturvallisuusmääräysten, työympäristötekijöiden ja riskien tunteminen ovat perusta turvalliselle oppimisympäristölle ja myöhemmälle ammatissa toimimiselle. Työturvallisuusosaaminen on osa opiskelun tavoitteena olevaa ammattitaitoa.

Linkki painettuun versioon turvallisuusoppaasta

 


Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake