Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Matkailu- ja ravitsemisalan tulevaisuuden osaamistarpeet selvitetty

31.05.2012


Opetushallituksen nelivuotinen Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) -projekti on saatu päätökseen. Projektissa kartoitettiin matkailu- ja ravitsemisalalla seuraavien 10 – 15 vuoden aikana edellytettävää osaamista. Matkailu- ja ravitsemispalveluiden koulutustoimikunta on ollut työssä aktiivisesti mukana. Vuoteen 2026 mennessä matkailu- ja ravitsemisalalla korostuvat kulttuuriosaaminen ja ympäristöosaaminen sekä vastuulliseen toimintaan ja kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen alan perustaitojen lisäksi.

Tulevaisuudessa alalla tarvitaan yhä enemmän liiketaloudellista osaamista sekä kykyä hyödyntää ennakointi- ja tutkimustietoa. Asiakasosaaminen on edelleen eräs keskeisimpiä matkailu- ja ravitsemisalan osaamisvaatimuksia. Myös verkostoitumis- ja sidosryhmätaitojen tarpeet korostuvat kaikissa alan ammattiryhmissä. Moninaisuuden ja erilaisuuden ymmärtäminen on tärkeää.

Tieto- ja viestintäteknologian jatkuva kehitys edellyttää, että matkailu- ja ravitsemisalan ammattilaiset osaavat hyödyntää uusia ratkaisuja niin alan perustehtävissä, sidosryhmäyhteistyössä, markkinoinnissa kuin tuotekehittelyssäkin. Johtamisosaamisella on tulevaisuudessa yhä keskeisempi merkitys.

Työlainsäädännön sekä työehtosopimusten hallinta ja noudattaminen on tärkeää kaikille alalla toimiville. Ravitsemis- ja matkailualaan liittyvän lainsäädännön tuntemus kasvattaa merkitystään. Turvallisuus-, riskinhallinta- ja kriisiosaaminen ovat myös eräitä keskeisiä tulevaisuuden osaamistarpeita.

Suuntaviivoja alan koulutuksen kehittämiseksi

Ennakointiryhmän mukaan alan koulutuksen valintaperusteita ja -prosesseja tulisi kehittää niin, että opiskelijoiksi valikoituisi alaan sitoutuneita henkilöitä. Opiskelemaan hakeville tulisi antaa mahdollisimman realistinen kuva matkailu- ja ravitsemisalasta. Ennakointiin liittyvää koulutusta ja projektiosaamiseen tähtäävää opetusta tulee lisätä.

Monipuolista kielten opetusta tulee vahvistaa. Turvallisuusasioiden tulee olla luonteva osa opetusta kaikilla koulutusasteilla. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että koulutus vastaa kasvaviin eettisyyteen ja vastuullisuuteen liittyviin haasteisiin. Opettajilla tulee olla mahdollisuus kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan. Sekä ammatillisen koulutuksen että korkeakoulutuksen yhteyksiä työelämään tulee kehittää.

Kommentteja VOSE-projektista

Projektipäällikkö Ulla Taipale-Lehto Opetushallituksesta toteaa, että ennakointityö yhdessä matkailu- ja ravitsemispalveluiden koulutustoimikunnan ja muiden asiantuntijoiden kanssa oli onnistunut kokeilu ja vei valtakunnallista osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamallin kehitystyötä aimo harppauksen eteenpäin.

- Analysoimme projektissa tuotettua ennakointitietoa matkailu- ja ravitsemispalveluiden koulutustoimikunnan kokouksissa. Ennakointitieto nostaa esille alalla tarvittavan osaamisen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, joita tulee selvittää tarkemmin mahdollisissa jatkohankkeissa, kertoo koulutustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Hakala Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:stä.

Opetusministeri Jukka Gustafssonin mukaan on tärkeää, ettei VOSE jää kertaluonteiseksi hankkeeksi, vaan se kyetään juurruttamaan osaksi normaaliennakointia.

Osaamistarpeita ennakoitiin asiantuntijaryhmässä, joka koostui opetus- ja kulttuuriministeriön matkailu- ja ravitsemispalveluiden koulutustoimikunnasta ja muista alan asiantuntijoista. Tuloksia voidaan hyödyntää koulutuksen sisältöjen kehittämisessä ammatillisessa, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Ulla Taipale-Lehto, Opetushallitus,0295331207, ulla.taipale-lehto(at)oph.fi

Lisätietoa projektista Opetushallituksen verkkosivuilla

Loppuraportti kokonaisuudessaan


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum