Kirjaudu MaRan jäsensivuille

MaRan lausunto uudesta maksuehtolaista

02.10.2014

Oikeusministeriön lausuntopyyntö yritysten välisten maksuaikojen sääntelemiseksi: MaRa katsoo, että maksuaikoja koskevassa sääntelyssä on kunnioitettava sopimusvapautta, mutta sääntelyn on samalla pystyttävä estämään yrityksiä esittämästä perusteettoman pitkiä maksuaikoja.

Maksuehtolain muutosesityksessä maksuajan enimmäiskestoksi yritysten välisissä kaupallisissa sopimuksissa säädettäisiin 30 päivää.  MaRa on antanut oikeusministeriölle lausunnon uudesta maksuehtolaista.

MaRa katsoo lausunnossaan, että maksuaikaa koskevassa sääntelyssä tulee löytää ratkaisu, joka kunnioittaa sopimusvapautta yritysten välillä, mutta samalla pystyy estämään yrityksiä esittämästä perusteettoman pitkiä maksuaikoja. Pitkät maksuajat vaarantavat tulorahoituksen varassa olevan velkojayrityksen maksukyvyn. Sopimusvapauteen perustuvassa ratkaisussa olisi näin ollen tärkeää selvittää rajoituksen toimivuutta. Jos se osoittautuisi käytännössä merkityksettömäksi ongelmallisena pidettyjen maksuaikojen vähentämisessä, voitaisiin harkita jatkotoimia.

Lausunnossaan MaRa toteaa, että jos maksuaikojen pituutta harkitaan rajattavaksi, perustelluin esitetyistä lainsäädäntöratkaisuista on vaihtoehto, joka kunnioittaa sopimusvapauden periaatetta. Tällöin voitaisiin harkita esimerkiksi sitä, että 30 päivää pidempää maksuaikaa tarkoittava sopimusehto olisi velkojan erityisesti hyväksyttävä ennen sopimuksen tekemistä.

Maksuehtolain muutos kyseisellä tavalla toimisi viestinä markkinoille, että pitkien maksuaikojen soveltaminen vaatii erityisiä toimia eli velkojan nimenomaista suostumusta. Ratkaisu saattaisi vähentää ongelmalliseksi koettuja pitkiä maksuaikoja yksittäisissä tilanteissa ja yleisestikin. Jos liiketaloudellisia perusteita maksuajan myöntämiselle yli 30 vuorokauden ei ole, ei velallisen ole syytä tällaiseen maksuehtoon suostua. Toisaalta on kyseenalaista, miten kyseenomainen säännös käytännössä estäisi maksuaikojen ylilyöntejä, joissa sopimussuhteessa selkeästi vahvemmassa asemassa oleva ostajayritys ilmoittaa myyjälle maksuajan olevan esimerkiksi 60 päivää yrityksen sisäisen laskunmaksuprosessin vaatiman ajan takia. Liikesuhteen säilyttäminen voi pakottaa ilmoituksen hyväksymiseen.

Maksuehtolain uudistamisen taustaa

Oikeusministeriö on tehnyt maksuehtolain muuttamiseen liittyvää selvitystyötä yhdessä Suomen yrittäjät ry:n ja Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n kanssa. Maksuehtolain muuttamisesta on laadittu muistio, jossa on esitetty alustavia arvioita mahdollisista lainsäädäntöratkaisuista. Lainsäädäntöratkaisut jakautuvat karkeasti ottaen pakottavaan lainsäädäntöön tai sopimusvapauden periaatteeseen tukeutuviin malleihin.   

MaRa on lausuntopyynnön saatuaan pyytänyt jäsenyrityksiltään näkemyksiä esitetyistä vaihtoehdoista. Jäseniltä on pyydetty näkemyksiä siitä, miten yleistä pitkien maksuaikojen vaatiminen on ja onko niistä aiheutunut ongelmia yritysten toiminnalle.

Lisätietoa:
lakimies Kai Massa, 09 6220 200.

 


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum