Kirjaudu MaRan jäsensivuille

MaRa STM:n alkoholimuistiosta: alkoholilainsäädäntö modernisoitava

03.10.2013


MaRa vastasi sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön alkoholilain uudistamistarpeista. MaRa painottaa lausunnossaan anniskeluun liittyvien pikkutarkkojen sääntöjen ja ravintoloiden ulkopuolella tapahtuvan runsaan julkijuopottelun olevan kuin kahdesta eri maailmasta.

Viime vuosina syntyneitä ongelmia ei ole pystytty tehokkaasti ratkaisemaan alkoholilailla. Matkustajatuonti ja aikaisempaa piittaamattomampi ilmapiiri ovat tehneet tyhjäksi perinteiset rajoittavat toimet. Alkoholilaki on osittain selvästi vanhentunut ja se on uudistettava. Teknisen uudistamisen lisäksi on syytä arvioida uudelleen lain vaikutukset yhteiskuntaan ja alkoholia myyviin elinkeinoihin. Toimet, jotka ohjaavat alkoholinkulutuksen siirtymistä valvomattomista oloista takaisin ravintoloihin, ovat hyödyksi koko yhteiskunnalle.

Matkustajatuonti kuriin, ei veronkorotuksille ja aikarajoituksille
MaRa muistuttaa lausunnossaan matkustajatuonnin rajoittamattoman sallimisen olevan selkein syy siihen, ettei alkoholilainsäädännön päätavoitetta eli kokonaiskulutuksen vähentymistä ole saavutettu. MaRa kannattaa muistion aloitetta siitä, että ns. EU-rajan ylittävistä juomaeristä on tehtävä etukäteen ilmoitus tullille. Lisäksi tullille on annettava riittävät resurssit ammattimaisen matkustajatuonnin kitkemiseen.

MaRa vastustaa muistion ehdotusta alkoholiveron korotuksista parin vuoden välein. Ehdotus kasvattaisi matkustajatuontia entisestään eikä toisi valtiolle tuloja teoreettisten laskelmien mukaisesti. MaRa ei usko, että anniskeluaikojen rajoittaminen vähentäisi järjestyshäiriöitä, vaan siirtäisi ne koteihin ja muihin valvonnan ulkopuolella oleviin tiloihin. Sen sijaan jatkoaikasäännöstä tulee muuttaa nykyistä selkeämmäksi. Säännös, jonka mukaan ravintola on suljettava puolituntia anniskeluajan päättymisen jälkeen, tulee kumota. MaRa vastustaa alkoholilakiin kirjattavaa velvollisuutta, että alkoholihallinnon on otettava huomioon paikallisten tahojen lausunnot uusia lupia myönnettäessä. Tärkeintä olisi nyt puuttua julkisella paikalla tapahtuvaan juomiseen. Laittomasta anniskelusta on tullut merkittävä ravintola-alan kilpailua vääristävä tekijä. Alkoholilaissa on määriteltävä nykyistä selvemmin, milloin alkoholijuomien tarjoaminen asiakkaille edellyttää anniskelulupaa. Anniskeluviranomaisella on oltava oikeus puuttua luvattomaan anniskeluun.

Muistiossa pohditaan myös sitä, onko syytä toteuttaa rajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi liikenneasemia. MaRa korostaa, että erilaisen yritystoiminnan väliset erot ovat viime vuosina hämärtyneet niin, että liikenneaseman määritteleminen on lähes mahdotonta.

MaRa kannattaa myös muistion tavoitetta hallinnollisen taakan purkamisesta. Vastaavaa hoitajaa koskevaa järjestelmää on kevennettävä ja annostelua koskevia sääntöjä lievennettävä. Catering- ja ohjelmapalveluyrityksille on luotava joustava mahdollisuus anniskeluun. Suomessakin on oltava jatkossa mahdollista perustaa yritysten yhteisiä anniskelualueita. Alkoholin myynnin ja anniskelun omavalvonta voi samoin oikein mitoitettuna vähentää yrityksen turhaa hallinnollista taakkaa.

 

Tutustu MaRan lausuntoon STM:n alkoholimuistiosta kokonaisuudessaan (pdf)

Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum