Kirjaudu MaRan jäsensivuille

MaRa: EU:n tietosuoja-asetuksella ei saa vaarantaa matkailutoimialan kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia

23.10.2015

Euroopan parlamentti ja neuvosto käyvät parhaillaan neuvotteluja yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Tietosuoja-asetuksella on keskeinen merkitys matkailualalla toimiville yrityksille. Asiakastietojen käsittely osana asiakaspalvelua on tänä päivänä arkipäivää esimerkiksi hotelleissa ja ravintoloissa: hotellissa asiakastietoja kysytään kirjautumisvaiheessa ja ravintolassa asiakkaan nimi ja yhteystiedot kirjataan pöytävarauksen yhteydessä.

MaRan kannan mukaan tietosuoja-asetuksessa tulee välttää aiheuttamasta asiakastietoja käsitteleville yrityksille hallinnollista taakkaa ja kustannuksia sekä luomasta henkilötietoja käsitteleville yrityksille suhteettomia vaatimuksia, jotka vaikeuttavat liiketoimintaa ja uusien palvelukonseptien käyttöönottoa. Asetuksella ei tule myöskään luoda velvoitteita, jotka ovat yritystoiminnan normaaleihin toimintatapoihin täysin vieraita. Parlamentin ehdotus rekisterinpitäjän velvollisuudesta tiedottaa tietojenkäsittelystä standardisoiduilla ikoneilla on esimerkki tästä: toteutuessaan se voisi velvoittaa asiakasrekistereitä pitäviä yrityksiä asettamaan toimitiloihinsa, asiakkaille annettaviin lomakkeisiin sekä yritysten verkkosivuille kryptisiä ikoneja.

MaRa katsoo, että tietosuojavastaavan nimittäminen tulisi olla vapaaehtoista neuvoston kannan mukaisesti. Emme voi hyväksyä parlamentin kantaa, jonka mukaan tietosuojavastaava olisi nimitettävä yritykseen, joka käsittelee vuodessa yli 5 000 henkilön tietoja. Tämä aiheuttaisi merkittävän kustannusrasitteen matkailualalle. Kyseinen tietomäärä täyttyy lähes jokaisen asiakastietoja käsittelevän yrityksen kohdalla sen koosta riippumatta. Vastustamme myös komission alkuperäistä ehdotusta, jonka mukaan tietosuojavastaava tulisi nimittää yli 250 henkilöä työllistävään yritykseen: komission ehdotus on kuitenkin parlamentin esitykseen verrattuna vähemmän haitallinen toimialallemme, joka koostuu pääosin pk-yrityksistä.

Tietosuoja-asetuksessa tulee soveltaa muutenkin riskiperusteista lähestymistapaa. Asiakastietoja tulee voida myös jatkossa käsitellä ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta legitiimin intressin kuten rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakkuussuhteen perusteella.

Matkailutoimialan on mahdollista kasvaa Suomessa ja työllistää yhä enemmän, mutta se edellyttää myös valtiovallan tukea. Yksi keskeinen keino on pidättäytyä lainsäädännöstä, jolla heikennetään yritysten toimintaedellytyksiä.

MaRa on antanut lausunnon oikeusministeriölle, Suomen pysyvälle edustustolle EU:ssa ja suomalaisille Euroopan parlamentin jäsenille.

Lisätietoa: lakimies Kai Massa


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum