Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Luvattoman hankala rakennuslupa

04.03.2016 I SÄÄNTELYN KEVENTÄMINEN

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat merkittäviä rakennuttajia. Pelkästään pääkaupunkiseudulla uusiin hotelleihin investoidaan seuraavan viiden vuoden aikana 600 - 700 miljoonalla eurolla. Päälle tulevat lukuisat suuret rakennushankkeet kuten uudet kylpylähankkeet ja useat sadat vuosittaiset ravintolatilojen uudis- ja muutosrakentamishankkeet. Sujuvilla rakentamislupa-, ilmoitus- ja valitusprosesseilla on siten alan yrityksille suuri merkitys. Nykyisessä rakentamiseen liittyvässä sääntelyssä on keventämisen ja joustavoittamisen varaa.

Raskaita rakentamisvelvoitteita tulisi tarkastella kriittisesti

Ensinnäkin nykyisiä rakentamismääräyksiä tulisi tarkastella kriittisesti. Ovatko kaikki alan yrityksille asetetut velvoitteet nykylaajuudessaan tarkoituksenmukaisia ja tasapuolisia? Esimerkiksi majoitusyritysten ilmanvaihto-, esteettömyys- sekä palo- ja pelastussuunnitelmavelvoitteet ovat varsin järeät. Samaan aikaan yksityistä majoitusta ei velvoita mikään. Asiakkaiden turvallisuus on ammattimaisesti toimiville alan yrityksille ensisijaista, mutta syystä voi kysyä, onko oikein ja tarkoituksenmukaista, että samat velvoitteet eivät koske kaikkia alan toimijoita?

Rakentamismääräysten ohella on tarkasteltava kriittisesti, millaisilta toimenpiteiltä ylipäänsä edellytetään rakennusluvan tai toimenpideluvan saamista. On harkittava, voidaanko joitakin toimenpiteitä siirtää kevyempään menettelyyn tai siirtää kokonaan pois luvanvaraisuuden alta. Nykyistä keveämmätkin velvoitteet voisivat ajaa asiansa.

Kunnat tulkitsevat velvollisuuksia liian tiukasti

Rakentamista koskevassa lainsäädännössä ei usein anneta yksityiskohtaisia määräyksiä, vaan ne antaa kunkin kunnan viranomainen. Koska lait ja asetukset ovat usein muotoiluiltaan väljiä, ne sallivat viranomaisten laajan harkintavallan. Kuntien myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat voivat olla erilaisia eri puolella Suomea. Monet kunnat tulkitsevat väljiä säädöksiä erittäin tiukasti ja toimintaa rajoittavasti. Tämä haittaa uusien toimintaideoiden kehittämistä, aiheuttaa alan yrityksille kohtuuttomia kustannuksia ja pahimmillaan jopa estää suunnitellut rakennus- ja muutostyöt.

Lopputulos ei myöskään aina aja sitä mitä säädöksellä alun perin tavoiteltiin.Viranomainen saattaa esimerkiksi vaatia invavessan tilaan, johon ei ole pääsyä pyörätuolilla tai edellyttää uuteen ravintolaan hissin rakentamista, vaikka hissillä ei ole todellista käyttöä. Pelkkä hissin rakentaminen on useiden kymmenien tuhansien eurojen investointi, joten kuntaviranomaisten määräyksissä toivotaan velvoitteiden kokonaisvaltaista ja tarkoituksenmukaista tarkastelua.

Digitaalinen palvelualusta tehostamaan lupaprosesseja

Lupien hakeminen, ilmoitusten tekeminen ja raportointi yritysten ja viranomaisten välillä ei suju nykyisin tarpeeksi sutjakkaasti. Rakentajan on toimitettava samat tiedot useaan otteeseen eri viranomaisille. Asioiden hoitaminen vie paljon aikaa. MaRan mielestä kaikki osapuolet hyötyisivät nykyistä nopeammista ja jouhevammista prosesseista.

Kaikki rakentamiseen liittyvät lupa- ja ilmoitusprosessit tulisi yhdistää käsiteltäväksi yhdessä sähköisessä järjestelmässä. Näin hallinnollinen taakka kevenisi, prosessi etenisi nopeammin ja seuranta olisi helpompaa. Oikea askel tähän suuntaan on valtiovarainministeriössä parhaillaan kehitettävä Palveluväylä-portaali, jossa julkinen hallinto ja yritykset voivat keskenään välittää tietoa. Palveluväylän tai vastaavan digitaalisen palvelualustan avulla yrityksen ei tarvitse toimittaa viranomaiselle samaa tietoa monta kertaa ja prosessin seuranta tehostuu.

Liian laaja valitusoikeus?

Kaavoituksesta, rakennusluvista ja toimenpideluvista päättää kunta. Rakentamishankkeen aloittaminen voi poliittisista syistä sekä laajan kuulemis- ja valitusoikeuden vuoksi venyä kohtuuttoman pitkäksi. Jopa vuosikymmeneksi venyvät valitusprosessit aiheuttavat epävarmuutta ja pahimmillaan vaikuttavat niin, että investoinnit jäävät kokonaan tekemättä.

Niillä tahoilla, joilla on aito intressi vaikuttaa rakentamishankkeisiin, tulee jatkossakin olla kuulemis- ja valitusoikeus. Tällöinkin olisi kaikkien osapuolten edun mukaista, että valitukset käsiteltäisiin nopeammin. Vuosikausia jylläävät valitusprosessit eivät hyödytä ketään.

Hallituksen kärkihanke sääntelyn purkamiseksi ja hallinnollisen taakan keventämiseksi tähtää yritystoiminnan helpottamiseen. Matkailu- ja ravintola-ala on tukevasti säänneltyä. Alan lainsäädännön ja valvonnan järkiperäistäminen auttaisi alan yrityksiä keskittymään oleelliseen ja toisi alalle lisää työpaikkoja ja verotuloja. Mitä mara-alalla pitäisi tehdä sääntelyn vähentämiseksi? Miten säädösten purku vaikuttaisi alan yritysten toimintaan? Sääntely kevyemmäksi –sarjassa nostetaan esiin sääntelyn keventämisen esimerkkejä mara-alalta.


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum