Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Kuntoutusten lakkauttamisen seurauksena arviolta 200 joutuu työttömäksi: jo vahvistetut kuntoutusjaksot tulisi toteuttaa

17.06.2015

Uuteen hallitusohjelmaan sisältyvien säästöpäätösten takia uusi AURA-kuntoutus lakkautetaan vuoden 2016 alusta ennen kuin se ehti edes alkamaan. Kela ilmoitti 15.6.2015 harkinnanvaraiseen kuntoutukseen varatun määrärahan vähenemisen johdosta lakkauttavansa myös kaikki 31.8.2015 jälkeen alkaviksi tarkoitetut, jo vahvistetut harkinnanvaraiset ASLAK- ja TYK-kuntoutusjaksot. MaRa katsoo, että jo vahvistetut kuntoutusjaksot on toteutettava sopimuksen mukaisesti. Lakkauttamispäätökset johtavat kuntoutuslaitoksissa välittömiin YT-neuvotteluihin, irtisanomisiin ja jopa konkursseihin.

Kuntoutuksella on erittäin merkittävä rooli työssä jaksamisessa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Ennalta ehkäisevä ja kuntouttava toiminta ovat perusedellytyksiä sille, että työikäinen väestö pysyy työkuntoisena eläkeiän noustessa.

Kuntoutuksen lopettaminen on jyrkässä ristiriidassa työurien pidentämisen, eläkeiän nostamisen ja viikkotyöajan lisäämisen tavoitteiden kanssa. Lopettaminen lisää todennäköisesti työikäisten sairauslomia ja varhentaa pitkällä tähtäimellä eläköitymisiä. Keskimääräinen yhden sairauslomapäivän kustannus työnantajalle/yhteiskunnalle on 320 euroa.

Lopettamispäätös lisää myös työttömyyden hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Päätöksen seurauksena arviolta 200 kuntoutuksen ammattilaista joutuu kuntoutuslaitoksista työttömäksi. Tämän lisäksi irtisanomiset koskettavat myös kuntoutuslaitosten yhteydessä toimivien oheispalveluiden tuottajia kuten majoitus- ja ravintolatoimijoita.

MaRa katsoo, että Aslak- ja TYK-kuntoutuksen vuodelle 2015 jo vahvistetut harkinnanvaraiset kuntoutusjaksot on toteutettava sopimuksen mukaisesti. Kelan päätös lopettaa myös jo vahvistettujen vuodelle 2015 suunniteltujen harkinnanvaraisten Aslak ja TYK-kuntoutusjaksojen ostaminen hallitusohjelmakirjauksen perusteella on oikeudellisilta perusteiltaan kyseenalainen. Päätös johtaa kuntoutuslaitoksissa välittömiin YT-neuvotteluihin ja irtisanomisiin ja jopa konkursseihin.

Kurssit on vahvistettu jo vuonna 2014, ja kursseja vahvistaessaan Kelalla on täytynyt olla määrärahat osoitettuna. Kuntoutuslaitokset ovat suunnitelleet kurssit standardien mukaisesti sekä budjetoineet kurssit Kelan vahvistusten ja sopimuksen perusteella. Kurssien peruuttamisesta johtuvat kustannukset jäävät kuntoutuslaitoksien maksettavaksi. Tulevan 2016 alkavaksi tarkoitetun AURA–kuntoutusta koskevan uuden määrärahan lakkauttaminen ei voi tarkoittaa myös jo vahvistettujen harkinnanvaraisten kuntoutusjaksojen ostamisen lopettamista.

Lisätietoa:                                                                                                                                 

lakimies Tea Taivalkoski, 09 6220 2046, tea.taivalkoski@mara.fi


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum