Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Kuitinannosta laiminlyöntimaksu

07.05.2015

Turun Sanomissa kerrottiin 24.4. tapauksesta, jossa ravintolalle määrättiin laiminlyöntimaksu, koska ravintola ei ojentanut asiakkaalle automaattisesti kuittia. Asiaa koskevassa päätöksessä todetaan, että aluehallintovirastot ja verohallinto ovat valtakunnallisesti linjanneet, että yrityksen on aina annettava kuitti asiakkaalle automaattisesti. Turussa noudatettiin siis sovittua linjaa, mutta erikoista asiassa on se, että laki kuitinannosta käteiskaupassa ei edellytä sitä, että kuitti ojennetaan automaattisesti.

Lain mukaan asiakkaalle on tarjottava maksusuorituksesta laadittu kuitti. Lain esitöissä todetaan: ”Koska asiakkaalla ei olisi velvollisuutta ottaa kuittia vastaan tai sitä säilyttää, riittävää olisi, että kuittia tarjotaan asiakkaalle sen jälkeen, kun maksu ostoksesta on merkitty kirjanpitoa varten.” Tämä tarkoittaa sitä, että ostos on lyötävä kassaan ennen kuitin tarjoamista. Tällöin kuitti syntyy kassajärjestelmästä riippuen joko kontrollinauhalle tai pilvipalveluun ja se voidaan tulostaa asiakkaalle, jos hän niin haluaa. 

Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, ettei laki edellytä kuitin automaattista ojentamista. Valiokunta totesi lausunnossaan: ”Sääntely on pääosin myös riittävän täsmällistä ja tarkkarajaista. Perustuslakivaliokunta kiinnittää tästä näkökulmasta kuitenkin huomiota siihen, että säännöksen sanamuodosta käy vain välillisesti ilmi tavaran tai palvelun myyjän velvollisuus laatia maksusuorituksesta kuitti. Jos sääntelyn tarkoituksena on velvoittaa elinkeinonharjoittaja laatimaan kuitti myös esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa asiakas ei halua sitä vastaanottaa, tulisi tämän käydä selkeämmin ilmi säännöksen sanamuodosta.”

Kuittien tietosisällössä puutteita

Viranomaisten tarkastuksissa on ilmennyt, että kuittien tietosisällössä on puutteita. Tähän mennessä asiasta on annettu pääasiassa huomautuksia, mutta jatkossa myös näistä puutteista voi saada laiminlyöntimaksun. Yrityksissä kannattaa varmistaa, että kuittien tietosisältö on lain edellyttämä. Lain mukaan kuiteissa on oltava seuraavat tiedot:

  • elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus;
  • kuitin antamispäivä
  • kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto
  • myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji
  • tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä verokannoittain taikka arvonlisäveron peruste verokannoittain

Joissakin tapauksissa tarkastaja on huomauttanut yritystä siitä, että kuittiin on merkitty yrityksen aputoiminimi eikä yhtiön virallista nimeä. Lain sanamuodon mukainen vaatimus todennäköisesti täyttyy, jos kuittiin on merkitty yrityksen rekisteröity aputoiminimi, yhteystiedot ja y-tunnus. Kuluttaja tuntee usein paremmin ravintolan aputoiminimen, kuin yhtiön virallisen nimen. Siksi aputoiminimen käyttäminen on monissa tapauksissa perusteltua. Tästäkin voidaan tosin määrätä laiminlyöntimaksu ja viime kädessä asian linjaa hallinto-oikeus.

Laiminlyöntimaksun voi riitauttaa

Turussa ravintola perusteli käytäntöään toteamalla, että yhtiön tekemän selvityksen mukaan alle puoli prosenttia asiakkaista haluaa kuitin ostoksestaan. Siksi asiakkaalle tarjotaan kuittia oston yhteydessä ja se tulostetaan tarvittaessa. Aluehallintovirasto ei hyväksynyt käytäntöä ja totesi, että kuittien tulostaminen ja täten niiden selkeä tarjoaminen asiakkaalle on laiminlyöty. Aluehallintovirasto perusteli kantaansa myös sillä, että anniskelutoiminnassa kuitin antamisvelvollisuus on ollut alkoholilain säännöksenä jo vuosia. Myös alkoholilakiin viittaaminen on erikoista, koska uutta lakia säädettäessä alkoholilaista poistettiin velvoite kuitin antamisesta. Lain esitöiden mukaan tämä tehtiin siksi, että ”alkoholijuomien anniskelua koskeva erityinen kuitinantovelvollisuus ei erityisesti vaikuta alkoholin yksilölle tai yhteiskunnalle aiheuttamiin haittoihin.”

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa on koko ajan ollut eri mieltä velvollisuudesta tulostaa kuitti automaattisesti. Tämä johtuu siitä, että MaRaa kuultiin huolellisesti, kun lakia valmisteltiin ja käsiteltiin sen jälkeen eduskunnassa. MaRan käsityksen mukaan oli selvää, että kuitin tarjoaminen riittää, jos ostos lyödään kassaan maksutapahtuman yhteydessä. MaRan edustaja kertoi tämän myös viranomaisohjetta laatineelle työryhmälle, mutta työryhmä päätyi tästä huolimatta ohjeistamaan asian toisin. Yllättävää kyllä, myös työryhmä perusteli kantaansa kumotulla alkoholilain säännöksellä.

MaRa kannatti lakia kuitin tarjoamisesta, koska sen avulla asiakkaat saadaan kiinnittämään huomiota toimialalla yleiseen ohimyyntiin. MaRa vastusti kuitenkin alusta saakka ajatusta kuitin automaattisesta tulostamisesta. Erityisesti lounas- ja seurusteluravintolat pitivät käytäntöä toimintansa kannalta lähinnä rasituksena, koska hyvin pieni osa asiakkaista haluaa kuitin. Ravintoloissa kuitin tulostamisen ei katsottu tuovan lisäarvoa, koska asiakas pystyy helposti seuraamaan ostoksen lyömistä kassaan myös modernien kassakoneiden näyttötauluista.

Viranomaisen linjaus voi johtaa siihen, että lain mukaan toimivalle yritykselle määrätään laiminlyöntimaksu. Maksun voi riitauttaa. Ensin haetaan oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta ja sen jälkeen asian voi viedä hallinto-oikeuteen. Ongelmana on se, että prosessi on erittäin raskas muutaman sadan euron maksun vuoksi. MaRa kuitenkin toivoo, että asia saataisiin tuomioistuimen käsiteltäväksi, koska silloin asiaan saataisiin lainvoimainen ratkaisu. Siksi MaRa voi hoitaa valituksen osana edunvalvontaa, jolloin yrityksen ei tarvitse ottaa riskiä suurista oikeudenkäyntikuluista.


MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum