Kirjaudu MaRan jäsensivuille

jäsentyytyväisyyskysely2014


Kahden vuoden välein teetettävän jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset ovat valmistuneet. Vastausasteikolla 1-5 MaRa sai tänä vuonna jäseniltään toiminnastaan kokonaisarvosanan 4,16.  Jäsenet nimeävät tärkeimmiksi syiksi kuulua MaRaan alan edunvalvonnan ja tiedonsaannin, neuvontapalvelut sekä asianajopalvelut. Myös liiton tarjoamat koulutuspalvelut nähtiin tärkeiksi.

87 prosenttia vastanneista ilmoittaa olevansa tyytyväisiä MaRasta saamaansa asiakaspalveluun. Kyselyn mukaan jäsenet ovat eniten yhteydessä MaRaan työsuhdeasioissa. Työsuhdeasioiden neuvontapalvelut saivat jäseniltä arvosanan 4,58.  Elinkeinoasioiden neuvontapalvelut saavat puolestaan jäseniltä arvosanan 4,52.

MaRan edunvalvonnasta kysyttäessä 81 prosenttia jäsenistä toteaa, että liiton tavoitteet alan toimintaedellytysten parantamiseksi ovat oikeita. 53 prosenttia kokee voivansa vaikuttaa MaRan edunvalvonnan sisältöön. Tyytyväisyys MaRan tilasto- ja tutkimustoimintaan parantui viime kyselystä saaden nyt kokonaisarvosanan 4,16. Samoin tyytyväisyys MaRan ulkoiseen viestintään on noussut kahden vuoden takaisesta lukemasta.

Suomen OnlineTutkimus Oy toteutti MaRan jäsentyytyväisyystutkimuksen ajalla 27.2.-20.3.2014. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä ja siihen vastasi ennätysmäärä MaRan jäsenyrityksiä - yhteensä 397 vastaajaa. 85 prosenttia vastanneista oli pk-yrityksiä. Toimialoista vahvimmin oli edustettuna ravintola-ala. Noin viidesosa vastanneista ilmoitti kuuluvansa MaRan työryhmiin tai valiokuntiin, pk-yhdistysten johtokuntiin tai Elinkeinoelämän keskusliiton toimielimiin. MaRa kehittää aktiivisesti toimintaansa jäseniltä saamansa palautteen pohjalta.

Päivitetty 03.04.2014

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake