Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Jäsenetu lounassetelien ja –korttien provisiosta paranee

30.01.2014

Lounasseteli- ja lounaskorttiliiketoiminta siirtyi viime vuoden lopussa Nets Oy:ltä Edenred Finland Oy:lle. MaRan ja Edenredin neuvotteleman uuden vuoden pituisen yhteistyösopimuksen ansiosta MaRan jäsenyrityksiltä peritään pienempi provisio lounassetelin ja lounaskortin käytöstä.

Vuonna 2014 MaRan jäsenyritysten provisioetu ei-jäsenyrityksiin verrattuna kasvaa. Lounasseteleissä provisio on MaRan jäsenille 0,5 prosenttia ja Lounaskorteissa 0,9 prosenttia pienempi. Lounasetelissä MaRan jäseniltä perittävä provisio on 1,80 % ja korteissa provisio on 1,40 %. Muilta kuin MaRan jäseniltä peritään molemmissa tapauksissa 2,30 prosentin provisio.

MaRan tarjoama jäsenetu on poikkeuksellinen. Vastaavaa provisioalennusta lounasseteleistä ja lounaskorteista ei ole Edenred Oy:n mukaan käytössä muualla Euroopassa.

Lounaskortit:
Huom: Pankit eivät ole enää korttien liikkeelle laskijoita. Tämän vuoksi pankit perivät korttien käytöstä oman provisionsa, joka on 0,9 %. Kokonaisprovisio MaRan jäsenille korttien käytöstä on siis 2,30 %.

Edenred Oy:n liikkeelle laskemat kortit ovat Ticket Lounas, Ticket Virike ja Ticket Duo. Viimeksi mainittu yhdistää lounas- ja virike-edut.

 

Lounasseteliprovisio 2014 

                                            MaRan jäsenyritykset         1,8 %

                                            Ei-jäsenyritykset                 2,3 %

 

Lounaskorttiprovisio 2014

 

MaRan jäsenyritykset         1,4 % (+ 0,9 % ravintolan pankille tapahtuman välittämisestä)

Ei-jäsenyritykset                 2,3 % (+ 0,9 % ravintolan pankille tapahtuman välittämisestä)

 

Keskimääräinen provisio Euroopassa vastaavissa järjestelmissä on 3,5 %. Edenred Finland Oy:n mukaan ostokset jakaantuivat maksuvälineiden kesken vuonna 2013 siten, että 86 % oli lounasseteliostoksia ja 16 % lounaskorttiostoksia.

Tämän vuoden aikana on vielä liikkeellä Nets Oy:n liikkeeseen laskemia lounaskortteja. Näiden provisio on edelleen 2,0 %.


Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum