Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Englanninkielinen ohjeistus tietosuoja-asetuksesta majoitus- ja ravitsemistoimintaa harjoittaville yrityksille

23.11.2017

Matkailu- ja ravintola-alan eurooppalainen kattojärjestö HOTREC on laatinut ohjeistuksen toukokuussa 2018 voimaan tulevasta tietosuoja-asetuksesta. Ohjeessa käydään läpi uuden tietosuoja-asetuksen pääkohdat ja annetaan yksityiskohtaisia ohjeita majoitus- ja ravitsemistoimintaa harjoittaville yrityksille. Ohjeistus on englanninkielinen.

MaRa on ollut mukana ohjeistuksen laadinnassa, ja tulkinnat vastaavat MaRan näkemyksiä.


Ohjeistuksen osassa I kerrotaan
  • tietosuojaperiaatteista, jotka tulee huomioida kaikessa henkilötietojen käsittelyssä
  • käsittelyn laillisista perusteista (suostumus, oikeutettu etu, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus, lakisääteinen tehtävä)
  • rekisterinpitäjän velvollisuuksista (riskiperusteinen lähestymistapa, oletusarvoinen ja sisäänrakennettu tietosuoja ja missä tilanteissa tietosuojavastaan nimittäminen on asetuksen mukaan pakollista).

Ohjeistuksen osassa II annetaan yksityiskohtaisia ohjeita majoitus- ja ravitsemistoimintaa harjoittaville yrityksille koskien
  • henkilötietojen käsittelyä hotellissa asiakkuussuhteen perusteella (legitiimi intressi)
  • suoramarkkinointia nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille
  • asiakkaan maksukorttitietojen käsittelyä
  • rekisteröidyn informointivelvoitteen toteuttamista hotellitoiminnassa (informoidaan tietojen käsittelystä jo huoneen varausvaiheessa)
  • asiakkaiden erikoisruokavaliotietojen käsittelyssä huomioitavia asioita.


Ohjeeseen tästä >>

 

MaRan ja EK:n ohjeet tietosuoja-asetuksesta

MaRan laatimat ohjeet tietosuoja-asetuksesta löytyvät täältä. Ohjeistuksia tullaan päivittämään loppuvuodesta ja keväällä 2018.

Elinkeinoelämän keskusliiton ohjeistus tietosuoja-asetuksesta julkaistaan lähiaikoina. Ohjeistus tullaan lisäämään MaRan jäsensivuille.


Lisätietoa:
MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200


Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig