Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Energiatehokkuussopimuskausi 2017-2025

MaRa liittyi omalla toimialasopimuksella uuteen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017-2025. MaRa kannustaa jäseniään liittymään uuteen sopimukseen!

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Vapaaehtoiset sopimukset valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Kattavalla ja tuloksekkaalla sopimustoiminnalla velvoitteet on jatkossakin mahdollista saavuttaa ilman erillistä uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Suurin voittaja on aina mukaan liittyvä yritys. Edellisellä sopimuskaudella mukana olevat yritykset säästivät  vuosiraportoinnin mukaan yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, ja energiaa säästyi vuosittain noin 20,8 GWh.

Koko sopimusjärjestelmän ja MaRan kannalta on tärkeää, että meillä on riittävä määrä liittyneitä yrityksiä osoittamaan toimialamme mukana oloa sopimusjärjestelmässä ja ennen kaikkea tavoitteiden saavuttamisessa.


Miksi liittyisin energiatehokkuussopimukseen? 


Maksuton neuvontapalvelu


MaRan hallitus päätti, että uuteen sopimusjärjestelmään liittyville yrityksille annettavat neuvontapalvelut säilyvät edelleen maksuttomina. Tämän palvelun edellytyksenä on, että nykyisenmuotoinen rahoitusyhteistyö muiden liittojen ja Energiaviraston kanssa jatkuu. Asia vahvistuu loppuvuodesta.


Investointituki


Energiatehokkuusjärjestelmään liittyneellä mara-alan yrityksellä on mahdollisuus saada investointitukea.  Pk-yritysten on mahdollista saada tukea myös energiakatselmuksen suorittamiseen. Ministeriö tukee yritysten energiakatselmuksissa ja -analyyseissä tai vastaavissa selvityksissä todettuja, energiatuen yleiset ehdot täyttäviä energiansäästöön liittyviä investointeja. Etusijalla ovat uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa edistävät hankkeet. Tuen suuruutta määrättäessä otetaan myönteisenä tekijänä huomioon yrityksen sitoutuminen pitkäjänteiseen energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen.


Osoitus vastuulliseen ympäristötyöhön osallistumisesta


Mukaan liittyminen helpottaa vastuullisen ympäristötyön osoittamista. Esimerkiksi julkisten hankintojen yhteydessä energiatehokkuussopimuksessa mukanaololla yritys osoittaa sitoutumisensa energiatehokkuuteen ilman muita lisäselvityksiä. Myös uudistuvissa Green Key -ympäristösertifikaatin kriteereissä energiatehokkuussopimuksesta saa jatkossa lisäpisteen.


Säästät energiaa – ja kustannuksia

Energiankäyttö aiheuttaa valtaosan kasvihuonekaasupäästöistä. Tarkoituksenmukainen ja tehokas energiankäyttö on vastuullista. Se vähentää energiankäytöstä aiheutuvia hiilidioksipäästöjä, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta.

Energian tehokas käyttö on järkevää ja vastuullista toimintaa, joka tuo tuntuvia kustannussäästöjä. Energiakulujen pieneneminen parantaa toiminnan kannattavuutta ja näkyy tuloksessa. Edellisellä sopimuskaudella 2007-2016 mukana olevat yritykset säästivät vuosiraportoinnin mukaan yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, ja energiaa säästyi vuosittain noin 20,8 GWh.


Yrityksen tavoitteen asettaminen

Toimenpideohjelman tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kukin Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyvä yritys asettaa lähtökohtaisesti energiatehokkuussopimukseen 2017–2025 liittyessään vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2017–2025 ja välitavoitteen 4,0 prosenttia vuodelle 2020.

Yritys, joka on ollut mukana nykyisellä sopimuskaudella ja haluaa hyödyntää vuosina 2014–2016 toteutettujen toimenpiteiden energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään raportoituja säästöjä, asettaa vähintään 10,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2014–2025 ja välitavoitteen 7 prosenttia vuodelle 2020.

Yrityksen tulee sisällyttää Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen pääsääntöisesti kaikki Suomessa toimivat toimipaikat ja niiden energiankäytön.


Liittyminen on maksutonta, raportoinnista peritään vuosimaksu

Sopimukseen liittyminen on maksutonta. MaRan hallitus päätti, että uudessa sopimuksessa jatketaan nykyistä käytäntöä, jossa liittyneiltä yrityksiltä peritään raportointimaksu. Raportointimaksulla MaRa ostaa keskitetyn raportointipalvelun Motiva Services Oy:ltä. Vuosittaiset maksut säilyvät nykyisinä. Jos yrityksellä on 1-5 toimipaikkaa, maksu on 300 + alv €. Toimipaikkojen lukumäärän ollessa 6-10, maksu on 500 € + alv ja 11 tai enemmän, maksu on 700 € + alv vuodessa.


Energiatehokkuussopimukseen liittyminen

Kaikki mara-alan yritykset – sekä uudet että jo nykyisessä energiatehokkuussopimuksessa mukana olevat yritykset – voivat liittyä sopimukseen. Koska kyseessä on kokonaan uusi sopimus, kaikilta nykyisiltä mukana olevilta yrityksiltä pyydetään allekirjoitettu liittymisasiakirja.

Yrityksenne voi liittyä matkailu- ja ravintolapalvelualan toimenpideohjelmaan toimittamalla täytetyn ja allekirjoitetun liittymisasiakirjan ja sen liitteenä olevat liittymistiedot MaRaan.

Liittymisasiakirja: http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/liittyjalle/


Lisätietoa:

Energiatehokkuussopimus 2017-2025

Energiatehokkuussopimus 2017-2025 esittely (pdf)

Elinkeinoelämän matkailu- ja ravintola-alan toimenpideohjelma 2017-2025 (pdf)
 

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!
Otathan yhteyttä Juho Aavasmäkeen 09 6220 2045, etunimi.sukunimi(at)mara.fi.

Päivitetty 26.10.2018

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum