Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Matkailun merkitys kansantaloudelle

Matkailulla on yhä suurempi merkitys Suomen kansantaloudelle. Matkailu luo uusia yrityksiä, infrastruktuuria, työtä ja toimeentuloa. Matkailutoimialat edustavat 3,8 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Matkailu tuottaa arvonlisäverotuloja puolitoista kertaa enemmän kuin elintarviketeollisuus ja yli tuplasti sen mitä maatalous.

Matkailu on ainoa vientiala, joka maksaa Suomeen myös arvonlisäveron. Vientiin rinnastettava matkailutulo oli vuonna 2014 yli 4 miljardia. Se on yli kaksi kertaa suurempi kuin terveysteknologian vienti ja suurempi kuin Suomen kaikki korkean teknologian vienti yhteensä.

Matkailu on merkittävä suomalainen vientituote

Matkailun ja eräiden tavaroiden viennin arvo vuonna 2014:

Matkailu on maailman kolmanneksi suurin vientituote

Vientitulot toimialoittain 2015, miljardia euroa:

Matkailu on merkittävä työllistäjä

Matkailutoimialat työllistävät 140 000 työntekijää kaikkialla Suomessa. Ala työllistää yli 11 prosenttia yksityisillä palvelualoilla työskentelevistä reilusta miljoonasta suomalaisesta. Työntekijöistä 30 prosenttia on alle 26-vuotiaita.  Alan työvoiman määrä kasvoi 37 prosenttia vuosina 1995 – 2015 samalla kun perinteiset toimialat vähensivät työvoimaansa.  Alalle odotetaan 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Palvelualojen painoarvo työllistäjänä kasvaa

Työmarkkinoiden rakennemuutos on jatkunut koko 2020-luvun. Samaan aikaan kun työpaikkoja on vähentynyt muilta aloilta, palveluihin on tullut lisää työpaikkoja.

Yritykset ja investoinnit

Matkailualalla toimii noin 28 900 yritystä. Vuosina 2007-2014 alalle perustettiin 3 000 uutta yritystä. Uusia yrityksiä syntyy eniten ohjelmapalveluihin. Matkailualat työllistävät myös muiden alojen osaajia.

Alan pääomasijoitukset ovat 1,2 miljardia euroa. Hotelleihin on tehty satojen miljoonien eurojen investoinnit vuosina 2013–2015.  Lentoasemainvestoinnit olivat 153 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Ala investoi voimakkaasti lähivuosina. Pelkästään pääkaupunkiseudun uusiin hotellihankkeisiin investoidaan vuoteen 2020 asti 600 - 700 miljoonalla eurolla.

 

Lue lisää:
Matkailun infograafi (TEM)
Rudolf-matkailutilastopalvelu/matkailutilinpito

Päivitetty 23.01.2017

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake